Logo PKN

Menu

Avondmaalscollecte (13 oktober) Leger des Heils PDF   E-mail

Wat God van ons wil wordt samengevat door de volgende uitspraak van Jezus: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.” (Matteüs 22, vers 37-40)

Het Leger des Heils deelt dit geloof, met vele christenen wereldwijd. Ze brengen wel hun eigen accenten aan. Wat hun met name kenmerkt, is dat ze een strijdbare beweging willen zijn. Dat blijkt niet alleen uit de naam en symbolen zoals de vlag, maar ook uit hun instelling. Bij het Leger komt de daad vaak voor het woord, ondernemen ze actie zonder onnodig oponthoud van te veel overleg en bezinning. Ze willen nou eenmaal strijden. Strijden tegen alles wat het leven van mensen kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting, en zinloosheid. En strijden vóór een leven zoals God het bedoeld heeft, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad.

Het Leger des Heils wil hulp en zorg toegankelijker maken. Dat geldt zeker ook voor mensen die met meerdere problemen tegelijk kampen. Daarom kiest het ervoor om in heel veel verschillende werkvelden actief te zijn.
Mensen die het Leger des Heils om hulp vragen, hebben vaak op meerdere gebieden problemen. Soms zijn zij daarbij met Justitie in aanraking gekomen. Om die reden is het Leger ook werkzaam in de jeugdbescherming en de reclassering. Daarmee kunnen zij een nog groter en gevarieerder hulp- en zorgaanbod bieden.

.
De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg biedt hulp op de volgende gebieden:
 Maatschappelijke opvang
 Reclassering
 Jeugdzorg
 Ouderen- en gezondheidszorg
 Geestelijke gezondheidszorg
 Verslavingszorg
 Preventie en maatschappelijk herstel

 Kerkelijke sociale hulpverlening

.

Daarnaast geeft het leger des Heils ook hulpverlening in het buitenland op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Enkele projecten zijn:
 Opvang tienermoeder, Rancho do Senhor in Brazilië
 Maaltijdproject Haïti
 Kostschool voor gehandicapte kinderen in Tanzania
 Gemeenschapscentrum Brazilië
 Hostel voor kinderen in India
 Straatkinderen in Moskou
 Kinderhuis Kenia
 Ziekenhuis Paraguay
 Kinderen in Colombia

 
< Vorige   Volgende >