Logo PKN

Menu

Bestaat God eigenlijk wel? PDF   E-mail
Om bovenstaande vraag te beantwoorden moeten we een idee hebben wat we met God bedoelen en ook wat we met bestaan bedoelen.


Meestal vullen we het begrip God als een almachtig Wezen , dat niet gevangen is in tijd en ruimte, een Wezen dat goed is.
En met bestaan bedoelen we – zeker als we het op God toepassen – een werkelijkheid, niet iets wat alleen in ons hoofd bestaat, maar wat ook bestaat als wij er niet aan denken.
Door de eeuwen heen heeft men geprobeerd om bewijzen te krijgen dat God bestaat. Volgens meerdere filosofen kloppen die bewijzen dan weer niet.
Sommigen zeggen: er zijn geen “harde” bewijzen dat God bestaat, maar wel aanwijzingen.
“De hemelen vertellen Gods glorie en het firmament zijn majesteit “ (Psalm 19 :1)
Het zogenoemde Godsbewijs zal steeds weer worden nagestreefd, maar of er ooit een ongelovige door een dergelijk bewijs echt overtuigd raakt van het bestaan van God, is de vraag.
We  geloven  toch in God; is daarvoor een “keihard “bewijs nodig? Is het dan nog een geloof of moeten we eerst bewijs hebben? Dan is het toch geen geloof meer!
We leven in een tijd  dat wat niet wetenschappelijk bewezen is , niet bestaat!  Is  het dan nog geloof?? Een geloof dat eerst wetenschappelijk bewezen moet worden is een zeer triest geloof.
Maar zitten we met de  vraag of God bestaat wel goed? Het is met die vraag net alsof God het probleem is en wij de oplossers van het probleem zijn.
Op één van de eerste bladzijden van de Bijbel wordt aan de mens gevraagd :
“Adam, waar ben je?” Het is God die deze vraag stelt.  Kennelijk is de mens op dat moment “nergens” maar komt hij weer in het bestaan doordat God hem aanspreekt.
God is niet het probleem dat wij oplossen, wij zijn het probleem dat God oplost.

God bestaat, dat is een uitspraak die volgens het christelijk geloof voortvloeit uit God zelf. God heeft zich “betoond”Hij heeft zichzelf bewezen Niet ten opzichte van mensen die  het probleem God wilde oplossen. In zo’n luxepositie verkeert de mens beslist niet
God boog zich over Zijn volk om hen uit de slavernij te redden. Zo heeft God zich aan Israël bewezen. Telkens heeft God zich weer betoond, steeds intiemer, steeds dieper
Mensen redden het niet en volkeren ook niet.
Dan bewijst God zich door in het menselijk bestaan te komen in zijn Zoon.
God bestaat anders dan wij. Wij bestaan bij de gratie Gods. God bestaat bij de gratie van zichzelf. Hij bestaat als de oorsprong, de grond en het doel van alles wat bestaat
We gaan door het geloof God kennen, niet door wetenschappelijk onderzoek.
De mens is beelddrager van God, die een relatie met Hem mag hebben. Hij kent God als de God die bestaat
“De dwaas zegt in zijn hart : Er is geen God  (Psalm 14:) Wie de liefde van God ervaren heeft twijfelt niet aan Zijn bestaan.

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >