Logo PKN

Menu

Avondgebed PDF   E-mail
De dag was moeilijk en het valt miu zwaar, te danken,


O ja, ik weet het wel, het is ondankbaar, Heer,
Gij geeft mij al zoveel, maar altijd vraag ik meer;
Ik hoor niet tot de zwaar-beladen druivenranken.

.
Ik draag misschien veel blad, maar schamel zijn de vruchten
en schraal en bitter is de wijn, die G’er uit perst;
( wie U het meest behoeft, die schijnt Gij vaak het verst,
en ondoordringbaar koper schijnen soms Uw luchten).

.

De dag was moeilijk en ik kan niet goed meer denken;
alleen maar fluisteren:  Zorg voor mij, lieve God.
Nu ga ik slapen – ‘k leg in Uwe hand mijn lot;
Wil mij, Uw dorstig kind, uit Uwe bronnen drenken.

(uit : “Gouddraad uit vlas “ van Nel Benschop)

.
- Een christen is iemand die de leer van Christus navolgt inzover ze niet in strijd is met een zondig leven  (Ambrose Bierce)
- Het is met christen-worden als met een paardemiddel : je ontloopt het zo lang maar mogelijk is
 (Sören Kierkegaard)
- Het christendom is een te serieuze zaak  om aan de christenen over te laten (M v Amerongen)
- De ontkenning van de Godheid van Christus hangt samen met een overschatting van de mens  
(J Koopmans)
- Twintig eeuwen christelijke beschaving:  een peuleschilletje waarover wij elke dag uitglijden 
( J de Valckenaere)
- Als Christus nu zou optreden zouden de orthodoxen  als eersten ijveren om Hem gearresteerd en veroordeeld te krijgen  (Sören Kierkegaard)

Een hartelijke groet aan u allen

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >