Logo PKN

Menu

God ...... of Allah? PDF   E-mail
De vraag wordt vaak fout gesteld : “Is God ( de God van de bijbel) dezelfde als Allah ( de God van de Koran) ?
De vraag is fout omdat een ontkennend antwoord op die vraag min of meer twee godheden veronderstelt : die van de Bijbel en die van de Koran.
De goede vraagstelling luidt : herkennen wij de God van Israël en van Jezus Christus in het beeld dat de Koran van Allah geeft    ?
Het antwoord  is niet alleen negatief want christenen delen ook iets met de moslims, ook als ze over God spreken.
Net als in  het jodendom en in het christendom wordt in de islam de ene God geproclameerd.
Moslims kunnen het eerste artikel van de Apostolische Geloofsbelijdenis bijna helemaal nazeggen, behalve de aanduiding van God als Vader.
Historisch gezien zijn er ook duidelijke lijnen te trekken. Mohammed heeft veel uit het Oude en Nieuwe testament overgenomen, ondanks de pretentie dat de Koran de oorspronkelijke openbaring van Allah is en de Bijbel een vervalsing daar van.
Abraham, Jozef, David, Maria, Jezus en nog veel andere bijbelse figuren vinden we ook in de Koran terug.
Waarom is er dan de behoefte om de God van de bijbel te onderscheiden van de God van de Koran ?
De God van de bijbel, het jodendom en de islam hebben alle drie iets met Abraham. Abraham is de voorvader van Israël, zegt het jodendom. Hij is ook de geestelijke vader van hen die in Jezus Christus geloven, zegt het christendom. Hij is de stamvader van de Arabieren zegt de islam.
Het is een verkeerd beeld als we denken dat deze religies op hoofdzaken gelijk denken en alleen op détails verschillen
Er zijn  bijv.  twee cruciale, beslissende verschillen tussen de islam en het christendom, het eerste komt uit het Oude Testament, het tweede uit het Nieuwe Testament.
 Ook in de Koran heeft Abraham twee zonen : Isaak en Ismaël, maar de lijn van de zegen loopt door via Ismaël, de oudste. Abraham  en Ismaël hebben, volgens de koran,  samen de Kaäba  in Mekka gebouwd. Ismaël is de voorvader van de Arabieren en dus van de moslims.
Wie spreekt over Abraham als gemeenschappelijk vertrekpunt komt al  gauw bij een kruispunt waarop de wegen scheiden : Isaak of Ismaël ??
De kerk volgt de synagoge in de erkenning van Isaak als de zoon aan  wie God zijn zegen geeft. Ook al hebben christenen in de afgelopen eeuwen dat niet altijd voldoende doordacht en gerespecteerd.
Het andere beslissende verschil is het kruis; het kuis dat getuigt van Gods onbegrijpelijke  liefde. God had zijn eigen plan met Jezus en overwon  door de dood van zijn Zoon de zonde en de dood
Dit alles is vreemd en onaanvaardbaar  voor islamitische oren. Jezus (Isa) is niet de Zoon van Allah, want Allah heeft geen zonen. Isa was een profeet, een grote, belangrijke profeet die nog steeds een wezenlijke rol speelt in de islam  Men kan niet geloven dat God zijn profeet heeft laten lijden en sterven aan het kruis. Dat moet de grote misvatting zijn van het christendom,  zegt de islam.
Jezus zou niet in de koran passen , zoals Mohammed niet in het evangelie past. Er ligt een totaal ander beeld van God achter.
Er zijn nog heel veel andere verschillen tussen God en Allah; teveel om hier allemaal te noemen en uit te werken !       W.E.W
 
< Vorige   Volgende >