Logo PKN

Menu

Vervolgd, maar niet vergeten: China, Mao en God PDF   E-mail
Gebeuren er eigenlijk wonderen? De kinderen van de nevendienst noemden situaties. Zien grote mensen ook wonderen of zoeken zij plausibele verklaringen?
Hieronder een beschrijving die werd opgetekend als ontdekking uit de Vervolgde Kerk.
Lees maar…over volharding en dingen die vanwege Gods plan medewerken ten goede.
Ron Boyd –MacMillan, een medewerker van Open Doors, die vele jaren in China werkte, vertelt: ‘De deur werd geopend en vóór mij stonden drie bejaarde Chinese mannen in donkere pakken, met elk een glas wijn in de hand.
Wij brengen een dronk uit ter nagedachtenis aan de man die meer heeft gedaan dan wie ook voor de grootste
christelijke opwekking in ons geliefde China!’
.
‘Op Mao Zedong!’ Zeiden Bao, Cheng en Nicodemus in koor. ‘Ik begrijp het niet’, zei ik. ‘Mao was toch een monster?’
’Ook monsters passen in Gods plan’, zei Bao. Hij vervolgde: De Chinezen waren nooit erg religieus. We hebben een volksgodsdienst, maar die is oppervlakkig. We hebben een besef van een opperwezen, maar hij is onkenbaar. Mao zei dat we de hemel op aarde gingen vestigen. Hij zei dat we dat met behulp van de waarheid zouden doen. Hij zei dat dit kon door geloof in elkaar. Hij zei dat we deel zouden uitmaken, van een eeuwig China. Toen organiseerde hij de samenleving. Hij gaf ons lofzangen om te zingen. Hij stelde rituelen in van bekentenis en berouw. Hij dwong zelfs iedereen om samen te komen in kleine groepjes en samen een ‘heilige’ tekst, het Rode Boekje, te lezen. Toen dit alles zijn hoogtepunt beleefde, bracht hij ons bijeen op het Plein van de Hemelse Vrede. Miljoenen toeschouwers juichten ter verheerlijking van hem en ze sloegen het Rode Boekje tegen de borst. Hij leerde het Chinese volk een god te aanbidden!’
.
Na een lange stilte vroeg ik: ‘En hoe leidt dit alles tot de grootste opwekking ooit?’
’Nou, zei Bao, ‘Mao stierf in 1976. Maar goden behoren niet te sterven. De overheid stond de mensen toe om weer van provincie naar provincie te reizen. De weinige overgebleven evangelisten gingen het Evangelie verkondigen op het platteland. Wat er toen gebeurde gaf ons de schrik van ons leven.’ De mensen reageerden; ‘Dit is de God op Wie we van Mao moesten wachten. We dachten dat Mao ons zou redden, maar dat kan niet waar zijn, want hij is overleden. Nu begrijpen we dat het Jezus moet zijn.’ Zo kwam er tegen de jaren ’80 een opwekking van immense omvang onder de Chinese plattelandsbevolking. We hebben te maken met de grootste opwekking in de geschiedenis van het christendom. Daarom zeggen we dat we deze immense opwekking aan Mao te danken hebben’, zei Bao. ‘Hij schiep een samenleving vol gelovigen, en toen degene in wie ze geloofden stierf, werden ze een maatschappij van zoekenden naar een andere god.’ ‘Als de afgod in stukken wordt geslagen, groeit het Evangelie,’zei Nicodemus. ‘Wat u viert, zei ik, is dus de ironische situatie, dat terwijl Mao dacht de grootste kerkvernietiger te zijn, hij eigenlijk het voorwerk deed voor evangelisatie op een ongekende schaal.’
‘Maar we moesten wel door een hel,’ zei Bao op ernstige toon.
.
Cheng: ‘Het volledige verhaal van de Vervolgde Kerk heeft te maken met marteling, gevangenschap maar ook met getuigenissen van hoe duizenden volhardden in geloof. Dat is het echte verhaal. Dan pas zie je het grotere plaatje dat God ons er doorheen helpt. Niet als je enkel wilt horen van verlossing, terwijl het ook gaat om ‘volharding’ leren.
(overgenomen uit; 12 ontdekkingen van de Vervolgde Kerk)
.
Vervolgde christenen missen vrijheid van godsdienst, worden gediscrimineerd, mogen niet samenkomen en worden gevangen gezet of erger. Toch hebben ze rijke ervaringen met God.
Die kunnen ons bemoedigen.
Daarvan meer horen en bemoedigd worden? Kom op 2 november naar de Open Doors-dag in Zwolle. U bent om 10.00u welkom in de IJsselhallen aldaar.
.
Wilt u kennis nemen van boeken die bij Open Doors verkrijgbaar zijn? Naast het bezoeken van stands in Zwolle kunt u daarvoor ook een kijkje nemen op de website; www.opendoors.nl
Wilt u het wereldwijde werk van Open Doors steunen met een gift? Het gironummer is 7733.
.
En dan nog dit;
Met name voor Syrië blijft veel geld nodig voor noodhulp die de kerk geeft aan vluchtelingen en ‘blijvers’ terwijl die kerk volgens bisschop Jean Kawak nagenoeg geen humanitaire steun krijgt van de VN. De reserves raken van lieverlee op. Daarnaast getuigt een Syrische voorganger meer  eenheid en verbondenheid waar te nemen tussen christenen in zijn land. De christenen doen wat zij kunnen om zout en licht te zijn. Dat wekt vertrouwen in hun omgeving. Aldus de laatste berichten uit dit oorlogsgebied.
.
De oorlog is een hel maar God is in staat meer te doen dan wij bidden of beseffen kunnen. Als bondgenoot van Hem kunnen wij ons daarbij laten inschakelen!!  - 
De werkgroep Beekbergen
 
< Vorige   Volgende >