Logo PKN

Menu

Een nieuwe werkelijkheid PDF   E-mail
Een man in Indonesië was al jarenlang melaats. Deze verschrikkelijke ziekte had zijn hele lichaam geschonden. Zijn gezicht, zijn handen en voeten waren verminkt.


Bij het afscheid van een zendingspredikant zei de melaatse man :”Dominee, in één ding ben ik rijker dan u”.
“Wat is dat dan?”, vroeg die zendingspredikant, “want God heeft u toch wel lang en zwaar beproefd”
De man antwoordde : “Dat is het juist, want nu weet ik beter wat het zeggen wil te belijden : ik geloof de wederopstanding des vleses “
Een ontroerende getuigenis. De gedachte aan een nieuw lichaam moet wel een heel sprekende en bemoedigende gedachte zijn voor alle christenen, die op een of andere wijze gehandicapt zijn. Maar dat hoeft het niet alleen voor hen te zijn. Dat mag het zijn voor allen die Zijn wederkomst verwachten.

Een nieuw lichaam …
Paulus zegt dat ons lichaam gelijk gemaakt zal worden aan het heerlijk lichaam van Christus (Filip 3 : 21)  Wij kunnen ons dat gewoon moeilijk voorstellen. Dat houdt ook immers in, dat wij dan op geen enkele wijze meer te maken zullen hebben met de gebrokenheid die er nu is vanwege de zonde en met de barsten en scheuren die door heel de schepping lopen.
Er zullen niet alleen gehandicapten meer zijn, er zal geen enkele onvolkomenheid meer zijn. We zullen ook geen verkeerde verlangens en begeerten meer hebben, waar we nu nog mee te kampen hebben.
Ik geloof in de wederopstanding des vleses, belijden we.
Als Christus terug komt, zal Hij in onze wederopstanding Zijn werk voltooien  … als Hij tenminste niet tijdens ons leven terug komt, want dan worden wij van het ene op het andere moment veranderd, omdat wij dan niet meer hoeven te sterven.
Een nieuw lichaam, een totaal nieuw leven, volmaaktheid en volkomen reinheid, leven in een nieuwe wereld.
Hij is bij machte om  ALLE dingen nieuw te maken !!

Met de dood is het dus niet afgelopen, zoals mensen soms denken en zeggen : dood is dood.
In de Bijbel lezen we dat de dood een door Christus overwonnen vijand is en dat er een opstanding uit de doden is.
Dood is niet dood. In het Evangelie is er sprake van een nieuwe werkelijkheid aan de andere kant van de dood. De garantie daarvan ligt in de opstanding van Christus.
Hoor je de toekomstmuziek die in deze boodschap klinkt ?                       W.E.W

 
< Vorige   Volgende >