Logo PKN

Menu

Waarom Jezus als kind geboren is PDF   E-mail
Jezus is niet als een volwassen mens op aarde gekomen; ook niet als een jongen van 12 jaar.

Waarom eigenlijk niet?

Hij is Zijn leven op aarde begonnen bij het allereerste levensbegin als mens. Had Hij niet als volwassen man op de aarde kunnen komen om onze zonden op zich te nemen …. Om te sterven aan het kruis, op te staan uit de doden en weer terug naar de hemel te gaan???

Waarom is Hij eigenlijk als Kind geboren?
Wel er zitten 2 kanten aan de komst en het werk van de Here Jezus.
De ene kant is dat Hij in onze plaats aan het kruis is gegaan om onze straf te dragen.
De andere kant is, dat Hij           - om zo te zeggen- ons leven heeft over gedaan. En dat ook in onze plaats. Om zó te doen wat God van ons vraagt en wat wij nooit en te nimmer kunnen volbrengen!

Jezus leefde een volmaakt leven, van begin tot het eind, en hield zich volkomen aan de wet van God.
En waar begon Hij zijn volmaakte leven?
Daar waar het menselijk leven begint. Waarom daar?
Omdat het daar bij ons al fout zit. Bij ons allereerste levensbegin zat het al grondig verkeerd met ons. Daarom is Jezus bij het begin begonnen!

Nu lezen we in de bijbel dat Hij ontvangen is van de Heilige Geest. Dat betekent dat Hij niet een menselijke vader maar een Goddelijke Vader heeft. God de Vader heeft door Zijn Geest dit Kind verwekt. En de Heilige Geest heeft er voor gezorgd dat Hij wel als echt méns maar niet als zondig mens op aarde kwam. Hij kwam als Heilig Kind.

Wij kunnen dit alles niet begrijpen met onze beperkte menselijke vermogens; dat moeten we geloven!
Maar Zijn ontvangenis en geboorte  wijst in ieder geval op het absoluut zondeloze in Jezus komen en leven in onze wereld.

We staan hier voor een geweldig wonder; het wonder van kerst!
EN OVER EEN WONDER KUNNEN WE ONS ALLEEN MAAR VERWONDEREN !
GEZEGENDE KERSTDAGEN !!

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >