Logo PKN

Menu

Kerstfeest PDF   E-mail
Ik zou zo graag eens kerstfeest vieren

zonder die vals-bewogen sfeer.
Geen dennengroen zou ’t huis versieren
Geen hulst,geen kaarsen en zo meer.
Geen kerstwijding, geen liturgieën,
Geen kerstverhaal en geen gedicht
Maar diep gebogen op mijn knieën
Zou ‘k overstraald met hemels licht
Uw eng’len horen, en aanbidden in woordenloze dank. Mijn stem
zou zwijgen, als ik dan temidden
der herders ging naar Bethlehem.
‘k Zou knielend naar Uw kribbe staren,
- Een grote stilte om mij heen-
En Heer, misschien voor ’t eerst sinds jaren
vierde ik het feest met U alléén !

(uit : gouddraad uit vlas  van Nel Benschop)


- Als Herodes nu had geleefd zou hij de Drie Wijzen benoemd hebben tot lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
- Dat is de bedoeling van het kerstfeest: dat we onszelf gaan aanvaarden zoals God ons heeft aanvaard  ( A A v Ruler)
- onze kerstbomen hebben te weinig van een brandend braambos en helemaal niets van een lopend vuur  ( Willem Barnard)
- eenmaal zal het heelal de maatstaf overnemen van dat kleine hart dat in Bethlehem begon te kloppen  (Okke Jager)
- er is geen bijbelboek in het Oude Testament waarin het werkwoord  “komen”ontbreekt  (H Vreekamp)
- de prediking van Jezus zonder koninkrijk leidde tot prediking van het koninkrijk zonder Jezus

Een hartelijke groet aan u allen en ik wens u gezegende feestdagen toe!

W.E.W   

 
< Vorige   Volgende >