Logo PKN

Menu

Vervolgd maar niet vergeten PDF   E-mail
Afgelopen jaar werden door de werkgroep per maand mededelingen gedaan vanuit de Vervolgde Kerk.

Daarbij werden namen genoemd van medechristenen in heftige situaties. Wellicht kent u er nog een aantal: Asia Bibi die al meer dan 4 jaar verblijft in een Pakistaanse dodencel, terwijl haar gezin is ondergedoken;  Tohar Haydarov die, onschuldig, werd veroordeeld  tot tien jaar werkkamp in Oezbekistan, Alimjan Yimiti die meer dan 20 jaar voor de boeg heeft in een Chinees werkkamp, ver van zijn jonge gezin; Andrew White, leider van de Anglicaanse Kerk in Bagdad en medisch directeur van een ziekenhuis aldaar; een zware post binnen Gods Koninkrijk omdat hij bedreigd wordt en kampt met de ziekte MS;  zwakbegaafde Rimsha Masih wier leven, in Pakistan,  werd bedreigd omdat iemand haar beschuldigde van koranverbranding. Ze werd daarvan vrij gesproken maar moest, met haar ouders, vluchten naar Canada omdat de doodsdreiging bleef; Ouseph en Hannah die als voorgangers present bleven in Damascus om,  als vertegenwoordigers van Christus’ kerk, temidden van oorlog en geweld hun plek niet op te geven. Zo ook Sara die in Irak haar dorpsgenoten oproept niet te vluchten uit hun streek. Deze medechristenen vertegenwoordigen veel meer gelovigen uit de Vervolgde Kerk. U hebt kennis kunnen nemen van hun situaties en omstandigheden. Ook zij gaan een nieuw jaar tegemoet vanaf 31 december. Hoe dat jaar er voor hen zal gaan uitzien? Niemand weet het, al lijkt het voor sommigen voorspelbaar.

Wij stellen u als werkgroep voor hun namen met ons mee te dragen in onze gebeden. Onze hulp en verwachting is daarin van onze Heer die met ons meetrekt het nieuwe jaar tegemoet. Ook zij kunnen niet zonder Hem.

Laten wij hun gebeden versterken door hen niet te vergeten. Als herinnering een gedicht ter verbinding tussen hen en ons

.;

Bid voor mij
als ik gevangen en verloren ben
haast niet meer weet of ik mezelf nog ken

.

Bid voor mij
als ik geslagen en veroordeeld word,
of als de wanhoop mij in ’t diepe stort

.

Bid voor mij,
ook in de nacht
als horen, zien en zingen mij vergaat

.

Wees wakker
alsjeblieft,
het voelt of liefde mij verlaat

.

Wees waakzaam,
wees voor mij een vlam,
een fakkel die mijn weg verlicht

.

‘Bid voor Mij’
vroeg Hij zijn volgers
daar in de tuin van onze pijn

.

‘Waak met Mij’
riep Hij in wanhoop,
verkoos Hij toch het Lam te zijn

.

Mijn Heiland weet wat lijden is
Hij kent mijn zwakheden, gemis
Nu ben ik ook niet meer alleen,
Er daagt een lied, door tranen heen

.

Veilig in zijn armen, een Engel aan mijn zij
zo voel ik mij gesterkt, doordat jij bidt
voor mij

.
De werkgroep te Beekbergen;
Karin Haijes, Jan en Janny Hekman

 
< Vorige   Volgende >