Logo PKN

Menu

Waar stil worden goed voor is PDF   E-mail
Wat een herrie in de nieuwjaarsnacht; overal, ook in Beekbergen en Lieren kon je al het lawaai moeilijk ontvluchten. Lawaai dat door mensen gemaakt werd.


Soms  kun je in het dagelijks leven lawaai ontvluchten, maar de drukte, het “lawaai” in onszelf niet.
Ons denken lijkt op een altijd draaiende denkmachine en om stil te worden  zullen we moeten proberen om die denkmachine in ons te stoppen.
Maar dat lukt zo maar niet. Als je probeert al je beslommeringen los te laten, komen er weer nieuwe gedachten in je op.
Niet zelden zijn dat gedachten van eenzaamheid, zinloosheid, schuld, angst en onzekerheid. Zulke gedachten laten zich nog veel moeilijker tot rust brengen dan alles wat met je drukte samenhangt.

De diepste oorzaak van alle onrust is de verbroken relatie met God. Een verbroken relatie met mensen geeft een veelheid aan negatieve gedachten : jaloezie, schuld, haat enz.
Die verdwijnen soms als je een nieuwe relatie krijgt.
Als het om God gaat is een nieuwe relatie zoeken onmogelijk. Want van God is er maar één. Daarom schreef Augustinus (iemand uit de kerkgeschiedenis) : “Onrustig is het hart, totdat het rust vindt in God” .
Hoe vinden we die rust ?  God heeft Zijn Zoon naar de wereld gezonden om de relatie met ons te herstellen. Hij heeft onze Godverlating, angst en schuld op zich genomen. Jezus heeft het goed gemaakt tussen God en ons. Daarom kan en wil God ons ontmoeten.
Die ontmoeting kun je niet forceren. Vanuit de stilte en de rust  mogen we God verwachten. Vandaar dat Ps 62 :2 zegt : “Mijn ziel keert zich stil tot God”.

De ontmoeting  met God is nooit alleen maar een gevoel, zo van : nu voel ik God in mij.
De ontmoeting heeft altijd te maken met Zijn Woord. Daarin vinden we woorden van God, regelrecht aan ons gericht.
Om die Bijbelwoorden goed tot ons te laten doordringen moet het stil in ons zijn. Dan klinkt de stem van God.
In contact blijven met God, dan kun je de wereld in ; ook in dit nieuwe jaar dat voor ons ligt.  Zo kun je, met God het leven aan.
We hebben vaak allerlei wensen voor het nieuwe jaar ; laat de belangrijkste wens zijn in dit nieuwe jaar : Hoe kan ik stil worden en God (weer) ontmoeten ?
Een gezegend 2014                         W.E.W

 
< Vorige   Volgende >