Logo PKN

Menu

Open Doors: Vrouwen voor vrouwen in Vietnam PDF   E-mail

De Vietnamese Ching trad nooit graag op de voorgrond.

Wie haar tien jaar geleden had verteld dat ze vrouwen zou gaan trainen en coachen was waarschijnlijk op een muur van ongeloof gestuit. Als vrouw van een voorganger is Ching gewend haar man te steunen bij zijn werk en zorg te dragen voor hun drie kinderen. Dat ze zelf andere vrouwen kan helpen was nooit in haar opgekomen. Nu traint ze vrouwen in haar gemeente. Vroeger zou ze dat niet gedurfd hebben maar door de training kreeg ze meer zelfvertrouwen.

Ching is één van de vrouwen die in 2002 deelnam aan de eerste ‘ Priscilla-training’
in Vietnam. Deze werd speciaal opgezet voor vrouwen uit de vervolgde kerk, om hen te versterken en op te bouwen in geloof. Geïnspireerd door het persoonlijke onderwijs van Priscilla en Aquila aan Apollos (Hand. 18:24-26). De training werd een succes en bied nog elke dag steun aan vele Vietnamese christenvrouwen.
Twee jaar lang volgen de vrouwen een discipelschapstraining. Ze krijgen bijbels onderwijs en leren zelf de bijbel te lezen. Dat is hard nodig omdat mannen en voorgangers als eersten te maken krijgen met vervolging. Worden zij gevangen genomen dan komt de zorg voor huis en gemeente neer op hun vrouw. Door deze trainingen bereiden vrouwen zich hierop voor.
De training is overwegend gericht op vrouwen uit afgelegen dorpen in het midden en noorden van het land. Vaak zijn het christelijke vrouwen die worstelen met een laag zelfbeeld. Soms worden ze door hun niet-christelijke echtgenoot mishandeld. In deze ‘rode regio’ worden de christenen het zwaarst onderdrukt om hun geloof. Open Doors geeft hier ook alfabetiserings-cursussen.
Veel Vietnamezen in deze regio kunnen niet lezen of schrijven. Dat is regelmatig in hun nadeel als er een valse aanklacht tegen hen wordt ingebracht omdat ze christen zijn. Deze lessen leren hen ook zelf de bijbel te lezen en God beter te kennen. Ze durven ook meer vrijmoedig over God te spreken.
Ruim 6.000 christelijke vrouwen uit huiskerken rondden de training intussen af. Ze gingen terug naar hun eigen dorp om les te geven aan andere vrouwen uit hun kerk en gemeenschap. Op deze manier zijn al meer dan 10.000 vrouwen bereikt.

Ching is zeer gemotiveerd haar dorpsgenoten te trainen, omdat niemand anders de moeite neemt dat te doen.

Open Doors wil deze alfabetiserings-cursusssen in Vietnam graag uitbreiden met lessen over gezondheid, hygiëne en financiën, waardoor christenen kleine ondernemingen kunnen opzetten. Zo kunnen ze waardevolle bijdragen leveren aan hun dorp en worden christenen niet langer gezien als gevaar en oorzaak van verdeeldheid, maar als belangrijke bouwstenen voor de gemeenschap.

Wilt U meedoen aan dit project in Vietnam en zo helpen het verschil voor deze gemeenschap te maken? Maak dan een gift over op het nummer
NL08 INGB 0000 007733
o.v.v. training Vietnam, Open Doors te Ermelo.

.

Voor in de agenda;
De plaatselijke werkgroep wil vrouwen binnen de kerkelijke gemeente en in de regio meer bekend maken met ondersteuning van vrouwen in de Vervolgde Kerk. Daartoe is in overleg met de HVD een presentatie aangevraagd van ‘Women to women’. Open Doors is uitgenodigd op woensdagmorgen 26 maart as. een presentatie voor vrouwen uit onze gemeente/regio  te geven.
Meer informatie volgt op een later tijdstip.

De werkgroep Beekbergen.

 
< Vorige   Volgende >