Logo PKN

Menu

Laatste dag en het laatste oordeel PDF   E-mail
Misschien heb je er wel eens iets over gelezen…………. Van die mensen die zeiden: dan en dan komt de Here Jezus terug op aarde.


In de 60’er  jaren is het zelfs gebeurd dat een groep mensen op de Mont Blanc in Zwitserland ging zitten wachten op  Zijn  wederkomst. Maar tevergeefs  …………
Voorspellingen zullen wel altijd worden gedaan en berekeningen zullen wel worden gemaakt tot de dag waarop Christus inderdaad terugkomt. Dat hoort blijkbaar bij de nieuwsgierigheid  van de mens. Maar Hij komt onverwachts. In de tijd waarin  wij nu leven of later?
Onverwachts is iets anders dan onverwacht.
Onverwachts is: plotseling, op een onverwacht moment
Onverwacht is: terwijl Hij niet verwacht wordt, niet voorbereid op Zijn komst

De dag van Zijn komst valt niet te berekenen. Jezus heeft duidelijk gezegd : “Van die dag en die ure weet niemand “(Matth 24 : 36)  Wij mogen er uit nieuwsgierigheid niet proberen er toch achter te komen, hoe graag we dit ook zouden willen.
De Here Jezus heeft het wel gehad over allerlei dingen die aan Zijn komst vooraf zullen gaan………… over oorlogen en natuurrampen…… over honger en verdrukking….. en over het Evangelie dat over heel de wereld verbreid zal worden. Dat gebeurt  allemaal al in onze tijd.

Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel. Dat betekent       : in heerlijkheid. Iedereen zal Zijn schitterende majesteit zien. Iedereen zal zien Wie Hij is. Iedereen zal diep voor Hem buigen.
Jezus zal dan oordelen, want de dag waarop  Hij terugkomt is ook de dag van het oordeel…….de jongste dag …… de laatste dag in de geschiedenis en Hij zal oordelen de levenden en de doden. Alle mensen, in welke tijd zij ook geleefd hebben, zullen voor Hem verschijnen – christenen en niet-christenen. De dag van de waarheid.

We zullen dan – om zo te zeggen – naakt voor de rechterstoel van Christus staan .

In het geloof mogen wij naar deze dag toeleven als de dag waarop alles nieuw wordt; een “nieuwjaar “begint voor ons.
Het is dan uit met het spel van de duivel. De duivel heeft zich dood “gezegevierd” aan het kruis op Golgotha.
Alles nieuw   ……… Een nieuwe wereld, een nieuw bestaan, een loflied voor Hem, die voor deze nieuwe wereld Zijn leven gaf. Een nieuwe tijd breekt aan.
Ik kreeg ooit bij het afscheid van groep 8 van een leerling een  bordje met de tekst : “We zeggen dat de tijd zo snel voorbij gaat, maar we vergissen ons want de tijd blijft,  maar wij zijn het die voorbijgaan “

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >