Logo PKN

Menu

Waar is Jezus nu? PDF   E-mail
Wij belijden dat de Here Jezus 40 dagen na Zijn opstanding naar de hemel is gegaan.


Jezus is dus in de hemel. En waar is dan die hemel ?
Op deze vraag geeft de bijbel geen antwoord. We horen wel in de bijbel dat de hemel een onvoorstelbare heerlijkheid is.
Zou die wolk daar ook geen teken van zijn ……… die wolk die Jezus wegnam voor de ogen van de discipelen ?
We lezen hierover in Hand 1 De Here Jezus neemt afscheid van Zijn discipelen. Hij spreekt nog enkele vermanende en bemoedigende woorden tot hen en dan wordt Hij opgenomen. De discipelen staan Hem na te kijken. En dan is daar die wolk ………………..

Voor de jood had de wolk een bepaalde betekenis. Zij was een teken van de aanwezigheid van God. Denk maar aan de geschiedenis van Israël. In de woestijn leidde God Zijn volk door middel van een wolk. De wolk was ook het teken van de heerlijkheid van God.
Bij de inwijding van de tabernakel lezen we :”Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst, en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel, zodat Mozes kon ingaan in de tent der samenkomst omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid des Here de tabernakel vervulde “
En bij de inwijding van de tempel is ook al sprake van de wolk en de heerlijkheid des Here die het huis vervulde.
De wolk – het teken van de heerlijkheid des Here ; voor ons een verborgen heerlijkheid.

Als wij dan van Jezus lezen dat Hij door een wolk wordt opgenomen, dan betekent dat, dat Hij wordt opgenomen in de heerlijkheid des Here. Dat is het teken dat de discipelen ontvangen
Dat Jezus naar de hemel is gegaan, wil dus zeggen  dat Hij de heerlijkheid die Hij had voor Hij naar de aarde kwam, weer van de Vader ontvangt. Hij wordt verhoogd na Zijn diepe vernedering. Hij wordt gekroond als  Koning. Hemelvaartsdag is de dag van Zijn troonsbestijging.
Wat dit betreft leven wij onder een “bewolkte”hemel : Jezus is in de hemelse heerlijkheid en Hij regeert, maar voor ons is dat een verborgen werkelijkheid. Voor het geloof wel wérkelijkheid !

Jezus is in de hemel. Is Hij dan niet meer op aarde ?  Is Hij niet bij ons ? Ja, dat is Hij wel ! Als Mens- met zijn lichaam – is Hij in de hemel. Maar als God is Hij ook op aarde.
Stel dat Hij als Mens op aarde was dan had Hij maar op één plaats tegelijk kunnen zijn. Maar door Zijn Geest, die Hij na Zijn heengaan heeft gezonden, kan Hij overal zijn.
Jezus is in de hemel. Hij is ook op aarde als Heilige Geest.
Door het geloof woont Hij zelfs in onze harten. Zo mogen wij leven van Zijn belofte dat Hij ons nooit meer zal verlaten.

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >