Logo PKN

Menu

Licht en duisternis - God met ons PDF   E-mail
En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis”

.

2014
.

VEERTIEN. In de bijbel betekent 14 : 2 x 7, dus het dubbele van wat het getal der volheid genoemd wordt.
In de dromen van de Faraö komt ook die 2 maal 7 voor : zeven vette en daarna zeven magere koeien die uit de rivier de Nijl komen. Zeven volle aren en daarna zeven dunne aren verrezen op het land. Steeds at het laatste zevental het eerste zevental op Een week heeft zeven dagen; in zes dagen schiep God de hemel en de aarde en de zevende dag rustte Hij.

In de stamboom van Jezus komen 42 namen voor; dat is 3 x 14.
Een eeuw geleden, in 1914, begon de Eerste Wereldoorlog. Europa kwam in een dieptepunt en er kwam door alle ellende een streep door onze beschaving evenals in de Tweede Wereldoorlog
Hoe zal het nu in 2014, een eeuw na de Eerste Wereldoorlog er voor ons uitzien?
Licht of duisternis? We weten het (gelukkig) niet. We weten wel : Jezus Christus is de Koning van het Licht!

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer heeft ook licht en duisternis in zijn veelbewogen leven ervaren.
Hij was betrokken bij de aanslag op Hitler en werd daarvoor ter dood veroordeeld.
“God  is met ons “ was de vaste overtuiging van Bonhoeffer. En in ’t geloof was dat niet zo maar een wens van hem maar zijn overtuiging. Niet een wens zoals dat op de rand  van  muntstukken staat; dan is “God met ons”een wens.
Maar bij Bonhoeffer was het een belijdenis van zijn geloof en vertrouwen op God; nee geen levensverzekering of garantiebewijs.

Toen de dag van de terechtstelling was aangebroken, vertelde de kamparts  10 jaar later het volgende: “Door de half-open deur van een kamer in de barakken zag ik Bonhoeffer neergeknield in innig gebed met zijn God.
De manier van bidden, zo vol overgave en zo zeker van verhoring van deze buitengewone sympathieke man heeft me diep aangegrepen.
Ook op de plaats van de terechtstelling bad hij nog en hij beklom toen moedig en kalm de trap naar de galg. De dood volgde na enkele seconden; Ik heb in mijn 50-jarige praktijk als arts zelden een man zo vol overgave aan God zien sterven. Hij leefde uit de verwachting en het geloof : “God is met mij”

Om stil van te worden! Zo worden anderen jaloers op ons christen-zijn.
Ook wij mogen in dit  nieuwe jaar vanuit deze verwachting leven: “God is met ons”

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >