Logo PKN

Menu

Avondmaal PDF   E-mail
Hun harten voelden zij als boeken


In Gods geduchte hand gelegd
en wisten, dat Hij al hun slecht
gedrag gerecht zou onderzoeken.

.

Zij lazen bang en hunk’rend mee
En zagen wat Zijn vingers wezen
Was er niets goeds  ?  hun schaamte en vrezen
groeiden tot een verschroeiend wee.

.

God had de boeken dicht gedaan,
en zou het grote vonnis spreken.
Toen dorst hun stem de stilte breken :
O Here Jezus, neem ons aan !
En het bonzend hart, dat ze in zich vonden,
Was vlekkeloos en zonder zonden.
(Willem de Mérode)

.

- Bijbels gesproken zou men zelfs mogen zeggen : het gewaad van de Godheid is het menselijk bestaan (Willem Barnard)
- Het calvinisme als verklaring van ons karakter is onzin, maar het is wel een goed smoesje (Terzijde)
- Priester : als wij het afschaffen van het celibaat niet meer beleven, dan toch zeker onze kinderen (middeleeuws grapje)
- Een christen is de beste burger (A A v Ruler)
- Christenen zijn ochtendmensen; beproevers van de dageraad (J M de Jong)
- christen te zijn in deze wereld is ongeveer even onmogelijk als koorddansen in een dwangbuis (Sören Kierkegaard)
- Elifaz heeft het gezicht van de christenheid bepaald (Willem Barnard)

.

Een hartelijke groet aan u allen, W.E.W

 
< Vorige   Volgende >