Logo PKN

Menu

Wat je niet zou zeggen als je de krant leest PDF   E-mail
De Here Jezus is niet naar de hemel gegaan om Zich verder niets meer van deze aarde aan te trekken, om Zich aan ons lot over te laten.


Vanuit de hemel zet Hij zijn werk op aarde voort. Op Hemelvaartsdag is Hij met Zijn regering begonnen, maar dit is voor ons een verborgen werkelijkheid en daarom gelóófswerkelijkheid.
Jezus zit aan de rechterhand van God. Nu moet je je niet voorstellen dat dit létterlijk zo is. Het is beeldspraak. Jezus wordt ons zo voorgesteld als Koning der koningen en Heer der heren.
Hij die hier op aarde door de mensen gesmaad werd ontvangt nu alle eer die Hem toekomt. Hij heeft de ereplaats ontvangen. Hij is bekleed met de hoogste majesteit en eer.
In dit zitten aan de rechterhand van God zit ook de gedachte van rust … de rust na Zijn verzoeningswerk op aarde, na de strijd die Hij gestreden heeft.
Niet dat Hij nu niets doet. Hij is  - om het zo te zeggen- juist druk aan het werk.
Jezus is bekleed met de hoogste heerschappij. En Hij is druk  bezig met het uitoefenen van die heerschappij die Hij van de Vader ontvangen heeft  …..met Zijn regering

Dan leven er natuurlijk vraagtekens. Alle machten aan Hem onderworpen ? Heeft Hij alle macht ? Is het echt waar dat Hij regeert ?
Dat zou je ook niet zeggen als je de krant leest. Als je de krant leest lijkt het net of de satan de touwtjes in handen heeft. Als je let op wat er in de wereld gebeurt zou je denken dat het de Here Jezus uit de hand aan het lopen is.

Wij kunnen niet achter de dingen en gebeurtenissen kijken Als christenen leven wij ook niet bij wat we zien, maar bij wat wij in het Woord horen.
En dat Woord vertelt ons dat de Here Jezus regeert en dat de duivel overwonnen is; hij gaat nog rond als een briesende leeuw omdat hij zijn verlies niet wil toegeven, ook al weet hij het.
Hij heeft zich “dood gezegevierd” aan het kruis.
Jezus is bezig met het vergaderen en bouwen van Zijn kerk. En Hij zal niet toestaan dat iemand voor wie Hij Zijn leven heeft gegeven en die in Hem gelooft,  door de satan uit Zijn hand wordt gerukt.
Zijn werk zal voltooid zijn op de dag dat er geen kranten meer zullen verschijnen en waarop wij getuigen zullen zijn van Zijn majesteit en glorie : de dag van Zijn wederkomst die niet in de kranten zal staan.

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >