Logo PKN

Menu

Zeven of zes lijdensweken ? PDF   E-mail

Waarom hebben we zeven lijdensweken en niet zes?


In christelijk Nederland heerst hier en daar wat verwarring over de kerkelijke kalender.
Was 2 maart j.l.  nu wel of niet de eerste lijdenszondag of start de zogenaamde veertigdagentijd een week later?
Het paasfeest is het oudste feest van de christelijke kerk. Vanuit de paasviering ontwikkelde zich de traditie van het kerkelijk jaar. In de tweede eeuw werd op de paaszondag Jezus’ lijden, sterven en opstanding herdacht.
Al vroeg in de vierde eeuw werden de verschillende momenten van het heilsgebeuren uitgespreid over de andere dagen:  Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag.
Vanaf de tweede eeuw zien we ook het gebruik opkomen om in de paasweek de doop te bedienen. Veertig dagen voor Pasen werd er onderwijs gegeven om gedoopt te worden en het avondmaal mee te vieren.

De uitdrukking “veertigdagentijd” heeft ongetwijfeld te maken met de 40 dagen van Jezus in de woestijn ; Hij at niet en Hij dronk niet.

De woestijn is het symbool van de moeilijke weg die de gelovigen moeten gaan voordat de glorie van Pasen aanbreekt.
Veertig dagen nam de vastenperiode in beslag. Op zondag, de opstandingsdag hoefde er niet gevast te worden.
Dat betekent dat er eigenlijk maar zes zondagen binnen de veertigdagentijd vallen.
De traditie van de lijdenstijd had niets op met het vasten. Sommige protestanten vasten wel in de 40 dagen voor Pasen. De betekenis is dan niet zoals in de rooms-katholieke kerk, als opbouwing van een verdienstelijk werk.
Calvijn heeft ooit ook aandacht gegeven aan het vasten maar dit vasten is gekoppeld aan boetedoening/berouw.

De traditie van de lijdenstijd is de protestantse tegenhanger van de roomkatholieke vastenperiode. Welbewust begint de lijdenstijd een paar dagen eerder met als gevolg dat er zeven lijdenszondagen zijn, terwijl er slechts zes vallen  binnen de veertigdagentijd. Vandaar het verschil tussen  zes of zeven lijdenszondagen.
Er zijn predikanten die hier soms verschillend over denken. Het kan verwarring geven als er binnen de ene gemeente gedacht wordt in zeven lijdenszondagen en in de andere zes.
Sommige gemeenten hinken op twee gedachten.
In de gereformeerde traditie houdt men zich in de regel aan zeven lijdenszondagen.

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >