Logo PKN

Menu

PASEN : paaseieren en paasvuur PDF   E-mail
Elk jaar valt Pasen weer op een andere datum; is dat lastig? Zou een vaste datum evenals het kerstfeest handig zijn?


Er is al vaak discussie geweest over de paasdatum. De oerverbinding met de synagoge staat dan op het spel. Voor Israël slaat  niet de zon maar de maan de maat van de gedenkdagen.
Het joodse paasfeest, Pesach, begint bij volle maan in de lentemaand Niesan.
Een christelijk Pasen valt op de eerste zondag na de volle maan in de lente.
Ooit vielen beide feesten zelfs samen.
In Klein-Azië (Turkije) vierde de vroege kerk het paasfeest gelijk met pesach, het joodse paasfeest.
Later vonden kerkleiders dat zoiets niet kon – dat de joden voor de christenen de datum voor hun feest zouden bepalen. Bovendien moest Pasen echt op een zondag vallen.
De kerk zal onopgeefbaar verbonden blijven met Israël, ook wat de kalender betreft.
De natuur doet ook mee met de feesten van synagoge en kerk. De kerk moest trouwens wel inspelen op de natuurkalender van de heidenvolken wilde zij de boot niet missen.

.

PAASKUIKEN
Een ei ziet er aan de buitenkant uit als een witte steen zonder leven. Maar na 3 weken broeden komt het leven tevoorschijn. Niet minder dan een opstanding uit de dood, verklaarde men.
Dat ei begon een eigen christelijk leven te leiden. Met palmpasen gingen de kinderen langs de deuren om voor Pasen eieren te verzamelen; ze zongen daarbij een liedje.
Tijdens het vasten van 40 dagen mochten toen namelijk geen eieren  gegeten worden. Dat kon pas weer met Pasen.

.

HET PAASVUUR
Naast het ei is er ook nog een paasvuur; een vuur in het weiland; alles wat branden kon was welkom. Een mooie opruiming van het winterse voorraad afval.
Vuur loutert en reinigt, verwarmt en verlicht ook.
Het paasvuur brandt de lente tegemoet. Predikanten veroordeelden in het verleden het paasvuur als een heidens gebruik.; maar het vuur overleefde bij de protestanten, zij het dat wij niet op paaszondag maar op paasmaandag  de vlam in het hout staken.
Protest van de kerk, ezwaren van de milieubeweging, niets heeft het paasvuur kunnen doven.  Het laait zelfs meer op dan ooit en net als bij het ei (wie kan de meeste eieren opeten ?) dienst de wedstrijd zich aan  : welk dorp heeft het grootste, hoogste paasvuur ?

Pasen is het feest van de vroege ochtend; de kerstnacht gaat over in de paasmorgen. In alle vroegte is Jezus opgestaan uit de doden ! Daar gaat het voor ons om met het vieren van het paasfeest
         Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
         Die galmt door gans Jeruzalem
        Een heerlijk morgenlicht breekt aan
        De Zoon van God is opgestaan !!    W.E.W

 
< Vorige   Volgende >