Logo PKN

Menu

Vervolgd maar niet vergeten PDF   E-mail
Ik leer aanvaarden dat Gods kracht in mijn zwakheid zichtbaar wordt. (2 Kor.12)

Mensen definiëren hun levensvervulling verschillend. Voor sommigen betekent dit geld verdienen. Voor anderen betekent het een goede moeder of vader zijn. Voor weer anderen is het zich kunstzinnig ontwikkelen in de zoektocht naar levensvervulling.
Streven naar zelfontplooiing kan leiden tot chronische zelfobsessie. Daarbij kunnen contacten met anderen een middel worden om onze doelstellingen te bereiken, waarbij we mensen die ons hierin niets kunnen bieden laten vallen. Is zelfverwerkelijking trouwens het doel van ons leven? Ervaringen van vervolgden spreken dit tegen. De meeste vervolgde christenen krijgen de kans niet hun potentieel te vervullen. Wat valt er van hen te leren over het nut van het leven?’

.

Ron Boyd-MacMillan legt uit: Wat is het doel van ons leven? De ervaringen van de vervolgden wijzen naar een essentieel bijbels principe: God bouwt zijn koninkrijk niet op onze prestaties maar op onze opofferingen. God gebruikt niet het vervulde maar het overgegeven leven. Het doel van het leven is het te verliezen voor God. Dat heeft Hij ons met zoveel woorden verteld; ‘Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen maar wie zijn leven verliest omwille van Mij… zal het behouden.’
Markus 8:35

.

Ooit zei Henri Nouwen in een preek: ‘In het Koninkrijk kun je alleen genezen als je eerst verwond bent. Daarom is het laten sterven van het eigen ik de weg van kracht – we moeten eerst sterven om de kracht van de opstanding te ontvangen.
Ook wij moeten de weg van het kruis bewandelen, zodat God ons kan gebruiken en wij kunnen zijn wat Hij wilde dat we zouden zijn. Dat is, samengevat, de boodschap van de Vervolgde Kerk. Je moet sterven om Gods wil te doen en door God gebruikt te worden. Het geheim van de Vervolgde Kerk is bevrijding. Christenen kunnen dit meemaken door volledige aanvaarding van hun zwaktes en het binnenlaten van Christus.
Gewoonlijk omarmen we zwakte niet. Toch heeft Jezus het er over in de zaligsprekingen op de berg.  Wie worden vervuld? De nederigen, de treurenden en de vervolgden. Het zal ons hart breken maar er is heling mogelijk door Jezus.
(overgenomen uit Open Doors-publicatie)

.

Woensdagmorgen 26 maart waren verrassend veel dames uit Beekbergen e.o  aanwezig bij de presentatie van mevr. Didi van Open Doors. Bijna 4 decennia is zij actief als vrijwilliger. Het begon met angstige gevoelens op dit terrein. Toen ze die zwakte in handen van God legde, ontstond er een nieuwe situatie.  Daarvan vertelde ze in ‘het Hoogepad’. Ook wat dat uitwerkte in verbondenheid met zusters die met vervolging te maken hebben.

.

Namens de werkgroep, Janny Hekman

 
< Vorige   Volgende >