Logo PKN

Menu

Niet in je "uppie" PDF   E-mail
Je kunt niet in je “uppie”christen zijn. Eén van de elementen van het geloof is nu eenmaal “gemeenschap”.

 Hierbij gaat het allereerst om de gemeenschap met Christus. In Zijn gemeenschap delen wij in alles wat van Hem is : Zijn gerechtigheid, Zijn heiligheid, Zijn leven, Zijn toekomst  ……al Zijn schatten en gaven. Dit alles ontvangen wij door het geloof en de Heilige Geest draagt de rijkdommen van Christus ons leven binnen.

Maar in Christus hebben wij ook te maken met anderen  die ook bij Hem horen. Of we die anderen nu sympathiek of niet sympathiek vinden ……… we horen bij elkaar, omdat we samen bij Christus horen.
Niet onze meningen en gevoelens zijn bepalend voor de relaties en verhoudingen binnen de christelijke gemeente. Ook niet de vraag of wij wel of geen behoefte aan contact, aan gemeenschap hebben.
Als we van onszelf uitgaan dan zullen we of misschien helemáál geen contact zoeken, of we zullen  alleen contact willen hebben  met degenen die wij sympathiek  vinden of die dezelfde mening hebben als wij ……….. dan maken we van de kerk een club.
Binnen de christelijke gemeente hebben we met elkaar te maken. Dat is wat wij in het Woord leren. En dat Woord is bepalend voor de relaties en verhoudingen binnen de christelijke gemeente Vanuit het Woord  komt de roeping tot ons om de gemeenschap die wij met elkaar vormen ook te beoefenen..
Het mag dus niet zo zijn dat we langs elkaar heen leven en ons niets aan elkaar gelegen laten. We dragen juist verantwoordelijkheid voor elkaar. We hebben elkaar nodig en wij hebben de anderen nodig.
Wat kunnen we veel voor elkaar betekenen. We kunnen elkaar helpen bij geloofsvragen, bij vragen over het christen-zijn in deze  tijd, over Zijn leiding in ons leven …… We kunnen elkaar ondersteunen in moeilijke  momenten in het leven en hem ook danken en prijzen.
Zo zijn wij geroepen om samen dat ene lichaam van Christus te  vormen……om in liefde met elkaar om te gaan……..  om wat wij ontvingen en nog steeds ontvangen samen te delen …. Om de gemeenschap der heiligen te belijden en  te beoefenen
Dat alles kunnen we niet in ons “uppie”

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >