Logo PKN

Menu

De geest die alles vernieuwt PDF   E-mail
Kennen wij Hem niet


ook al toont Hij gezicht nog gestalt,
verstaan wij Hem niet
ook al spreekt Hij niet met hoorbare stem,
ontdekken wij Hem niet
al verdwijnt Hij ook achter zijn daden,
de Geest die alles vernieuwt  ?

.

Vervult Hij ons niet
ook al wijst Hij steeds van zich af
wijst Hij naar Jezus
zijn schatten en gaven ?-
Is Hij niet zelf het grootste geschenk
dat de Heer ons gaf  ?

(Inge Lievaart)

.

- Je moet God toch God laten. Hij weet immers meer van jou dan jij zelf (Maarten Luther)
- Als God op aarde woonde zou men Zijn ramen ingooien (joods spreekwoord)
- Als niets op het bestaan van God zou wijzen zou ik ongelovig worden(Blaise Pascal)
- In de bijbel zou even goed “God is vreugde”kunnen staan als “God is liefde (AA v Ruler)
- In de natuur, de geschiedenis en het menselijk hart beseffen we God, maar wij ontmoeten Hem niet  (H Jonker)
- Is dat niet onze méést zwakke zijde : dat wij er een “God”op nahouden voor onze zwakke zijden ?  (okke Jager)
- Buiten God is er niemand die weet wie je bent ! ( J Holtrigter)
- De God van de bijbel staat kruisgewijze op de diepste driften van het menszijn (AA v Ruler)

Een hartelijke groet aan u allen !        W.E.W 

 
< Vorige   Volgende >