Logo PKN

Menu

Pinksteren PDF   E-mail
zag hen in de opperzaal,

de vlammen trilden op hun hoofd;
ze spraken in een and’re taal,
het klonk als: “Jezus zij geloofd!”

.

Toen trokken zij door heel het land
en ieder droeg zijn eigen vlam;
zij staken veler hart in brand,
totdat de  dood hun leven nam.

.

De wereld was hun haast te klein,

de liefde tot hun Heer zó groot
dat zij met vreugde spot en pijn
verdroegen zonder slag of stoot.

.

Nog geeft Gij moed wie op U hoopt,
wie op de komst wacht van Uw Geest;
met vuur en wind wordt hij gedoopt,
en ied’re dag is Pinksterfeest.

(Nel Benschop)

.

 

- Wij weten niet wat de Heilige Geest “is” ; maar wij weten waarom wij het niet weten (KH  Miskotte)
- Christus heeft geen opvolgers, tenzij dan de Heilige Geest  (O Noordmans)
- De Geest vertolkt Gods ongenoegen met de domme feiten  (Okke Jager)
- De Geest is niet ver weg. Hij is  dichterbij dan onze hartslag en speurt in de gangen van de Verenigde Naties  (B Wallet)
- Als de heer eenmaal Zijn hand op je gelegd heeft, kom je er niet meer onderuit (C Rijnsdorp)
- God ziet naar reine handen, niet naar volle handen (middeleeuws spreekwoord)
- Het is niet mogelijk werkelijk religieus te zijn zonder littekens (Sören Kierkegaard)
- Wat God plant, begiet Hij ook (A Weiss)
- Zodra het ons werkelijk schelen kan of we geloven, geloven we al  (H Berkhof)

.

Een hartelijke groet aan u allen en fijne pinksterdagen toegewenst.
W.E.W

 
< Vorige   Volgende >