Logo PKN

Menu

Kind, computer en TV PDF   E-mail

Kinderen moeten leren omgaan met de computer en de televisie. Dat is niet betuttelend,  want dat is verkeersles ook niet. Deelname aan het verkeer is een mooi beeld voor computer- en tv-gebruik. .
Voor beide geldt dat je het verantwoord moet doen, omdat je anders jezelf en anderen in gevaar kunt brengen. Je moet de regels kennen, ervaring opdoen, weten wat gevaarlijk is en voortdurend opletten.

.

Daarom is computer- en tv-opvoeding   vergelijkbaar met verkeersles op school. Als de kinderen klein zijn neem je ze aan de hand mee en verbied je ze bijvoorbeeld alleen de straat over te steken. Naarmate ze ouder worden loop of fiets je met ze mee en geef onderweg aanwijzingen.Tenslotte laat je ze los, maar je blijft ze instructies geven :”Kijk je uit onderweg?”

Alle oude en nieuwe media zijn met die ene computer binnen handbereik. De ontwikkelingen gaan door; nu al zien we dat het mobieltje veel computertoepassingen aanbiedt. Het mobieltje wordt de computer waarmee we over enorm veel informatie kunnen beschikken.

.

Ouders raken steeds meer het zicht kwijt op het computergebruik van kinderen en jongeren en de controle erop wordt steeds lastiger. Het wordt steeds moeilijker om kinderen voor de wereld van volwassenen af te schermen.Op school is het meerdere keren gebeurd dat, als ik een programma niet zo gauw kon vinden, er een leerling naast me stond en dat “snel”even voor mij deed.

.

Onderzoeken tonen aan dat jongeren minder televisie kijken maar meer met de computer bezig zijn , vooral met nieuwe internetactiviteiten bijv. Hyves,Twitter en videofilmpjes e.a.
Veel cijfers illustreren dat het onmogelijk is om aan  “computergeweld”te ontkomen.
Het is voor ouders belangrijk dat ze  bij de computeropvoeding, indien mogelijk,  de ontwikkelingen volgen.Als je zelf weet wat er allemaal in de wereld te koop is ben je beter in staat om je kinderen toe te rusten.
Mediawijzer  is een christelijk platform voor goed media- en computergebruik en wil ouders en andere opvoeders een helpende hand bieden bij het gebruik van de computer door kinderen en jongeren

.

Op jonge leeftijd vindt gewetensvorming plaats. Daarom is het belangrijk dat kinderen al vroeg een beeld krijgen van wat goed en fout is. Dat betekent dat je grenzen stelt aan het computergebruik van kinderen. Eigenlijk zouden kinderen niet zonder (af en toe) toezicht van de computer gebruik moeten maken.

.

Op school heb ik ervaren dat ze zonder toezicht nog wel eens iets opzoeken wat niet geschikt is voor hen  Veel zaken die ze kunnen opzoeken zijn ze emotioneel nog niet aan toe ! Geef kinderen daarom geen televisie en computer op hun eigen kamer. Op maandagmorgen hoorde ik in de kleedkamer van de gymzaal bij de jongens wat ze allemaal op tv in het weekend gezien hadden, zelfs op zeer laat tijdstip. Onbegrijpelijk dat er geen toezicht is! Als ze weten dat je als ouder/opvoeder af en toe komt kijken, zoeken ze niet zo gauw verboden plaatjes op.

.

Gods geboden vormen een helder uitgangspunt voor de grenzen die je stelt als ouder. Door op deze wijze aan te geven wat goed of fout is, krijgt het kind “gevoel”voor wat wel en niet kan, met als doel dat het kind later zelf de goede keuzes maakt
Voor het gebruik van internet is sowieso een filter aan te raden; dat is geen garantie maar verkleint de kans dat kinderen in aanraking komen met ongewenst materiaal zoals geweld en pornografie.
.

Ook al hebben we bovenstaande allemaal gedaan dan kun je er op rekenen dat kinderen in de puberteit grenzen verkennen.
Verbieden heeft het risico dat er van alles stiekem gebeurt waardoor je nog minder grip krijgt op je kind. Probeer op de hoogte te blijven van wat ze doen en praat erover.

.

Voorkom in zo’n gesprek dat je alleen praat over risico’s of dat je pas je mening geeft als dingen misgaan.
Wijs kinderen op de gevaren van contacten met onbekenden en laat hen privézaken
(adres, telefoonnummer, enz.) niet op sites invullen of aan onbekenden mailen.

.

Ongewenst sitebezoek; een bekend probleem, is het bekijken van porno. Zij moeten weten dat het pornografisch materiaal dat ze te zien krijgen niet veel te maken heeft met wat er in werkelijkheid gebeurt.
Het geeft een verkeerd beeld van wat God met seksualiteit bedoeld heeft. Op www.ouders.nl staan goede tips voor hoe je een gesprek over dit onderwerp met je kinderen kunt voeren

.

Voorbeeldgedrag is cruciaal in de gehele opvoeding, ook bij computergebruik. Als pa en ma voor zichzelf andere grenzen stellen worden alle goede gesprekken teniet gedaan.
De vreze des Heere is het begin van alle wijsheid, in de opvoeding en ook in het computer- en televisiegebruik!
Veel sterkte gewenst in de “mediaopvoeding!”

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >