Logo PKN

Menu

Wie de Zoon heeft, heeft alles …………! PDF   E-mail
Er was eens een zeer vermogend man die met zijn zoon kostbare kunstwerken verzamelde.

 Ze trokken de hele wereld door om kostbare schilderijen te kopen. De vader, een oudere weduwnaar, genoot ervan dat zijn zoon dezelfde passie bezat als hijzelf en daardoor sierde een geweldige kunstcollectie de wand van de monumentale villa. Toen brak er een oorlog uit en de zoon vertrok omdat hij in het leger moest dienen. Na een paar weken kreeg de vader een telegram waarin stond dat zijn zoon vermist werd en een paar dagen later  het bericht dat hij gesneuveld was toen hij probeerde een gewonde mede-soldaat naar een medische post te brengen.
Eenzaam en verscheurd van verdriet ging hij de paasdagen tegemoet. Op 2e paasdag werd hij wakker door de deurbel. Hij liep naar de voordeur en de meesterwerken aan de wand herinnerde hem eraan dat zijn zoon nooit meer thuis zou komen. Toen hij de deur opendeed stond daar een soldaat met een groot pak onder zijn arm. Hij stelde zichzelf voor en zei: “Ik was een vriend van uw zoon Toen hij stierf probeerde hij mij te redden. Mag ik even binnen komen ? Ik wil u iets laten zien” Ze raakten aan de praat  en hij vertelde hoe de zoon gesproken had over hun passie voor de kunst. En omdat ik zelf ook kunstenaar ben wil ik u dit geven. Toen de vader het geschenk uitpakte kwam er een portret van zijn zoon te voorschijn. . De oude man werd overmand door emotie en beloofde de vertrekkende soldaat dat hij het portret boven de schoorsteenmantel zou hangen. Een paar uur later voegde hij de daad bij het woord. Daarna ging de vader in zijn stoel zitten en bracht de paasdagen door met zijn ogen gericht op het geschenk dat hij gekregen had.
In de dagen en weken die  volgden begon de oude man te beseffen dat zijn zoon weliswaar niet meer bij hem was, maar dat de jongen voortleefde in de mensenlevens die hij had aangeraakt. Hij hoorde dat zijn zoon tientallen gewonde soldaten had gered voordat een kogel zijn eigen hart tot stilstand bracht.
Het schilderij van zijn zoon werd zijn meest kostbare bezit.  Een jaar later stierf de vader en de hele kunstwereld wachtte in spanning op de kunstveiling van zijn kostbare schilderijen Toen de dag aanbrak stroomden kunstverzamelaars van over de hele wereld toe om te bieden op de wereldberoemde schilderijen. Toen de veiling begon hield de veilingmeester het schilderij van de zoon omhoog en vroeg er € 100,-  voor. Er viel een stilte van enige minuten en niemand reageerde. Toen kwam er een stem uit de zaal: “Wat interesseert ons dat schilderij ? Het is gewoon een portret van zijn zoon “En de spreker kreeg bijval uit de zaal.
Tenslotte nam een vriend van de oude man het woord en zei: “Wilt u genoegen nemen met € 10,- , meer heb ik niet ? “ Toen zei de veilingmeester : Eenmaal, andermaal  ….verkocht! “ Iemand riep: “Nu kunnen we doorgaan met de kostbare stukken “ Maar de veilingmeester  kondigde aan dat het afgelopen was. Iemand in de zaal stond op en zei: “Hoezo afgelopen ? We zijn niet gekomen voor de zoon van een of andere vent. Hoe zit het dan met al die kostbare schilderijen ? Ik eis uitleg van u !”Het is heel eenvoudig zei de veilingmeester. In het testament staat: Wie de zoon neemt, krijgt de rest erbij.!!!!!
 Zo geldt dat eigenlijk ook voor ons : Wie de Zoon van God aanvaardt krijgt alles erbij:  de genade , de liefde en de  ondoorgrondelijke trouw van de Vader.

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >