Logo PKN

Menu

Eredienst: horen, gedenken, bidden en zingen PDF   E-mail
Op de fijne ontmoetingsmiddag van ouderen uit de gemeente met ds. Theunisse werden ook vragen gesteld.

Bijvoorbeeld door fluisteraarster: ‘Zouden wij van tevoren de psalmen en liederen kunnen krijgen die in de dienst worden gezongen? Want in de kerk kun je op het psalmenbord kijken, als je het even bent vergeten. Maar thuis gaat dat niet.’ Verschillende mogelijkheden om hierin te voorzien worden op dit moment onderzocht. U hoort hierover zo spoedig mogelijk meer.
Ook werd door sommige mensen gezegd dat zij bepaalde predikanten moeilijk kunnen verstaan. Dat is jammer. Hier kan aan twee kanten aan gewerkt worden. Aan de ene kant wijzen de ouderlingen voor de dienst de predikanten op de galm in de kerk en op het belang van goede verstaanbaarheid. Aan de andere kant hebben kerkgangers de mogelijkheid om een geschikte plaats te zoeken. Kerkgangers met een gehoorapparaat ontvangen het beste geluid wanneer zij op de plaatsen van de ringleiding gaan zitten, drie stoelen links of rechts van het middenpad, vanaf de vierde rij van achteren tot aan de vierde rij van voren. Het plattegrondje van de ringleiding hangt op het prikbord bij de ingang van de kerk. Onze koster zorgt elke zondag voor de beste versterking die de apparatuur kan bieden. Daar is niet meer winst uit te halen.

In de kerkenraad is ook gesproken over de voorbede in de kerkdienst en over het gedenken van overledenen. Vooral dat laatste is elke keer een heel waardig en plechtig moment voor de hele gemeente. De naam. De stilte. De psalm die we zingen. Een uniek moment, waarin bij menigeen herinneringen en emoties aan de oppervlakte komen. Tegelijk ook zó uniek dat het wat bevreemdend over kan komen om het ’s avonds opnieuw te doen. Natuurlijk zijn er ’s avonds soms ook andere mensen in de kerk, voor wie het nieuw is, maar voor de meesten is het een herhaling van die morgen. En soms betekent herhaling versterking, maar andere zaken nemen door herhaling juist af in kracht en intensiteit. Dat is jammer. Zeker als het om zoiets kostbaars gaat als het gedenken van een overledene. Op grond van deze overwegingen heeft de kerkenraad besloten het plechtige moment van gedenken van een overledene alleen in de morgendienst te houden. In de avonddienst zal er voorafgaand aan de gebeden naar dit moment worden teruggewezen, zodat ook mensen die ’s ochtends niet in de kerk waren, kennis nemen van het overlijden. De rouwende familie zal ook in de avond in het gebed bij de Here gebracht worden.
Dezelfde overwegingen leidden tot het besluit om de uitgebreide voorbede te beperken tot de morgendienst. Natuurlijk bidden we ook in de avonddienst met en voor elkaar. En in het bijzonder dus voor een rouwende familie. Maar overige gerichte voorbede waar in de morgendienst voor gedankt, gebeden en soms gesmeekt is, zijn daarmee op een goede manier bij de Here gebracht. Een letterlijke herhaling ’s avonds is geen versterking.

Tenslotte: Wat geeft het veel vreugde om met elkaar de lof van God te zingen in de dienst, onder begeleiding van onze organisten en soms zelfs met de trompettist. Weet u trouwens dat er nog steeds boekjes van Op Toonhoogte liggen te wachten om afgehaald te worden? Sommigen hebben het boekje destijds wel besteld via de kerk, maar nog steeds niet afgehaald bij de kerkrentmeesters. Helaas zijn er ook heel wat boekjes vanuit de kerk door mensen mee naar huis genomen. Vast per ongeluk, maar toch jammer. Hierdoor moeten we tegen gasten vaak zeggen: ‘Helaas, de bundels zijn op.’ De stikker van de kerk is een beetje onopvallend op de eerste papieren bladzijde geplakt. Zou u het thuis eens na willen kijken? Het is fijn als gemeenteleden hun eigen Op Toonhoogtebundel meenemen naar de kerk, zodat onze gasten uit een boekje van de kerk kunnen meezingen. Het seizoen begint alweer. Zo houden we met elkaar in de eredienst de lofzang gaande, in het licht van de rijke geestelijke werkelijkheid dat God troont op de lofzangen van Zijn volk!

 
< Vorige   Volgende >