Logo PKN

Menu

Avondmaalcollecte Open Doors (29 juni) PDF   E-mail
Tijden van zorgen en lijden doen wat met een mens.

.

Kommer maakt een mens neerslachtig een hartelijk woord beurt hem op.
(spreuken 12:25)

.

Tijden van zorgen en lijden doen wat met een mens. De bijbel noemt het woord neerslachtig/ het hart wordt neergebogen. Als dat lang duurt is het moeilijk de moed erin te houden. Wij herkennen dit. Zo ook de Irakezen in hun verwoeste land.

De avondmaalscollecte van 29 juni as. is voor het werk van Open Doors. De werkgroep heeft meerdere problematieken uit het werkveld van de organisatie naast elkaar gelegd. De problematiek in oorlogsgebieden vraagt veel aandacht en inzet. Denk maar aan het vluchtelingenprobleem in de Centraal Afrikaanse Republiek en Eritrea. Daarnaast helpt OD. mee aan opbouw waar herstel mogelijk is. Een hoopvol voorbeeld daarvan is Irak.

.
Irak
Dit land werd verscheurd door oorlog. Jarenlang onderdrukte het regime van Saddam Hoessein het land. Door later oorlogsgeweld hebben de Irakezen trauma’s opgelopen. Nu strijden diverse islamitische groepen met elkaar om de macht. Christenen worden bedreigd en vermoord. Daarom is meer dan de helft van hen naar het noorden en het buitenland gevlucht. OD. ondersteunt de christenen in Irak op verschillende manieren bijvoorbeeld door het verstrekken van microkredieten.

.
Projectomschrijving
Veel christenen zijn werkloos geworden door de oorlog en bedreigingen in hun land. Kerkleiders en speciale comité’s zien erop toe dat christenen van hun kerk de microkredieten (MK) op een effectieve manier inzetten zodat de begunstigden op termijn de leningen kunnen terugbetalen. In 2013 werden 22 nieuwe MK’s verstrekt. Het gaat dan bijv. om geld voor een taxi, visserijbenodigdheden, schapenprojecten bij een boerderij of een kleine tractor. Zo worden christenen die werkloos zijn en in armoede leven geholpen om zichzelf en/of hun gezin te onderhouden. Daardoor kunnen ze ook in hun land blijven en een nieuw bestaan opbouwen. Christenen die naar het noorden vluchtten blijven weliswaar in het eigen land maar hun dagelijks leven werd er niet makkelijker op omdat de taal en de cultuur er totaal anders zijn dan in het zuiden. De jarenlange spanning en opgelopen trauma’s hebben het leven van deze mensen getekend.

.
Een kinderdagverblijf
Zo startten Aswad (niet echte naam) en zijn vrouw met hulp van een MK via OD een christelijk kinderdagverblijf. Ze vangen er jonge kinderen op. Kinderen die door de situatie veel ellendige dingen hebben meegemaakt, zoals de moord op familieleden en het achterlaten van alles wat hen vertrouwd was. Persoonlijke aandacht en een heleboel liefde helpen de kinderen er weer bovenop. Aswad vluchtte ooit met zijn gezin uit Bagdad naar het noorden van Irak.
In het kinderdagverblijf komen kinderen van christelijke ouders maar ook een aantal islamitische kinderen. De kinderen wordt een aantal dingen geleerd die op de basisschool goed van pas komen. Daarna komen de kinderen op goede scholen terecht. Ondanks dat ervaren de eigenaren van het kinderdagverblijf regelmatig weerstand. Inspecteurs van de overheid zoeken spijkers op laag water om deze christenen een voet dwars te zetten. Het is daarom belangrijk dat dit project van ‘hoop’ blijft bestaan om kinderen uit ellendige omstandigheden liefdevol te blijven opvangen. Ook dat wij onze bijdragen geven met gebeden in onze harten voor de situatie in Irak. Dan zal onze gift werkelijk tot zegen kunnen zijn.

.
Onze bijdrage
Met een ondersteuning van 200 euro per persoon wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan één microkredietenproject. Door een vaktraining en een investering kunnen werkloze christenen projecten opzetten om op eigen kracht zichzelf en hun gezin te onderhouden. De totale kosten voor dit project van microkredieten bedragen voor 2014  59.000 euro.
De werkgroep is enthousiast over dit project van ‘hoop’ voor dit geteisterde land. Daarom hebben we de Diaconie voorgesteld de bovengenoemde collecte hiervoor te bestemmen. Als priesters van het koninkrijk van de hemel mogen we meebouwen aan het welzijn en voor hoop in het leven van hen die op een gevoelige manier door geweld en verwoesting in het leven zijn geraakt. Daarom deze collecte graag bij u aanbevolen.

 
< Vorige   Volgende >