Logo PKN

Menu

Pas op met dat wapen! PDF   E-mail
We dragen allemaal wapens met ons mee; wapens waarmee we zelfs door de controle op Schiphol komen.

En we gebruiken ze ook nog als het ons uitkomt.
Wat zijn die wapens dan? Wel onze ogen (als ogen konden doden!) en onze tong (dodelijke woorden spreken).
In Jakobus 3 :8 staat: “maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn”.

Christen of geen christen, roddelen siert niemand. Neem nu die oude Griek, de filosoof Socrates. Hij wist al hoe je kon voorkomen een achterbakse roddelaar te zijn
Op zekere morgen wandelde Socrates door de straten van Athene.
Er kwam een man naar hem toe. “Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend, die…….” Socrates viel hem in de rede en vroeg hem op de man af: “Zeg, ging jouw boodschap al door de  drie zeven?” De man keek verbaasd op: “De drie zeven?”

Socrates antwoordde: “Ja, de drie zeven. De eerste zeef is de waarheid. Weet je zeker dat het waar is wat je zeggen wilt ?”
De man schaamde zich en bloosde: “Nou , zeker, nee, dat niet, maar ze zeggen het ….” Socrates vervolgde: “Dan gebruikte je vast de tweede zeef. De zeef van het goede. Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?” Aarzelend antwoordde de man: ”Goed? Nee, integendeel…” Socrates keek bedenkelijk: “Dan gebruikte je toch zeker wel de derde zeef? Is het noodzakelijk dat je dit aan mij vertelt?” Ook dat moest de man ontkennen. “Wel” sprak Socrates, “als dat wat je wilt vertellen niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee. Goedenmorgen!”

.

De drie zeven.
Waarheid, goedheid, noodzakelijkheid. In de bijbel zijn er nog drie: geloof, hoop en bovenal de liefde. Zodra ik de lust om lekker te roddelen in me voel opkomen, moet ieder zich afvragen: “Is wat ik zeggen wil, tot opbouw van andermans geloof? Geeft, wat ik zeggen wil, mijn naaste hoop? En bovenal: bevorder ik, met wat ik zeggen wil, de liefde? Haal voor u echt begint te roddelen, uw roddels eerst even door de drie zeven!
Jakobus 3: 5 en verder: Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie hoe een weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur , zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet”.
Pas op met dat wapen; we gebruiken hem soms ook met dodelijk venijn en kunnen anderen geweldig kwetsen. Soms bewust als we boos zijn,  soms onbewust en hebben  dan niet in de gaten dat we de ander kwetsen.

Zou de wereld er niet anders uitzien als iedereen de drie zeven zou gebruiken ? Als iedereen in de wereld een naaste met liefde zou behandelen hadden we een vreedzame wereld.
Dan zou ook de liefde in Christus veel meer voelbaar zijn.

W.E.W.

 
< Vorige   Volgende >