Logo PKN

Menu

Ik kan u niet missen PDF   E-mail
Zoals bomen de aarde nodig hebben


Om te wortelen,
De woestijn water nodig heeft
om te bloeien
zo heb ik U nodig
U bent de grond van mijn bestaan,
waarin ik wortel;
U bent het levende water
dat mijn leven tot bloei brengt,
zodat het vruchten draagt.
Ik kan U niet missen !
Ontsteek een vuur van liefde
In mij.
Waar anderen zich aan kunnen warmen.

(ds K van Bergen)

 .
- Bidden is niet zozeer gehoor zoeken als wel gehoor geven (H Abma)
- Wie niet spreekt kan door God niet verhoord worden (Mexicaans spreekwoord)
- Bidden zonder dankzegging is de ergste verwording van het gebed die ik mij kan voorstellen (P A  Elderenbosch)
- Christus zweette bloed toen Hij bad. De dominee toont met drie bewijzen aan dat het nuttig is om te bidden (Sören Kierkegaard)
- Dat alle mensen broeders zijn doet ons sterk denken aan Kain en Abel (H Kasper)
- Bijgeloof maakt God tot een  afgod en de afgodendienaar is des te gevaarlijker omdat hij een dweper is  (G v Herder)
- Ik vind het calvinisme net een kaal hoofd : het glanst wel, maar het was niet de bedoeling (W Barnard)

.

Een hartelijke groet aan u allen
W.E.W

 
< Vorige   Volgende >