Logo PKN

Menu

Open Doors PDF   E-mail
Vijf broden en twee vissen, het was niet eens zoveel maar toen de Heer het zegende kreeg iedereen zijn deel.
(naar een lied van Elly en Rikkert)

.

Het was bijna niets wat de Heer in handen had. Zo voel ik me soms ook als ik naar verre landen reis om pastors te trainen. Ik heb niet veel om te geven maar wat ik heb, geef ik. Soms denk ik ook; ‘Ik reis de halve wereld over voor een kleine groep. Echter… door contacten daar realiseer ik me; die ene training raakt de kerken daar en is tot zegen voor anderen. Dat sneeuwbaleffect vind ik één van de mooiste dingen van werken bij Open Doors. ( uitspraak van ds. Ron van der Spoel)

.

Nieuwsgierig naar effect
Natuurlijk ben ik wel eens nieuwsgierig naar het effect van mijn werk. Ik weet ook dat ik die gedachte moet loslaten. Als ik het echt voor God doe, dan is het niet vergeefs. Ik doe trouw mijn werk en hoe God het zegent, is aan Hem. Het gaat er niet om wat het mij oplevert, maar wat het God oplevert.
Zo is het ook voor mensen die in Nederland bidden, geven of op een andere manier betrokken zijn bij de vervolgde kerk. Met elk gebed en elke gift gaat God aan het werk. Je geeft niet zozeer aan de vervolgde kerk, maar aan God. Hij gaat jouw gebed en gift gebruiken voor de vervolgde kerk. Hij is aan het werk en wij mogen een stukje meedoen.

.

Werken voor God
Waar je ook op de wereld je werk doet: je doet het voor God. We kunnen nooit bedenken hoe onze inzet uitwerkt.
Eens maakte ik als gemeentepredikant mee dat een man van in de 80 zich op zijn sterfbed een liedje herinnerde dat hij op de zondagsschool had gezongen. Zijn familie belde mij op en toen ik bij de stervende kwam wilde hij zijn hart aan Jezus geven. Dit maakte mij dankbaar voor wat God na zoveel jaren deed met wat de zondagsschooljuf had meegegeven aan dit kind in haar groep.

God doet het. Dat God aan het werk is, wil niet zeggen dat we enkel succesverhalen zien. Het wil niet zeggen dat vervolging stopt of dat onze kerken niet meer leeglopen. Het gaat om verandering in harten van individuen. Het gaat God om mensen. Niet om grote groepen, of massale opwekking. Het gaat Hem om die ene. Daarom ga ik vol vreugde met groepjes mensen aan de slag.
(overgenomen uit het OD-magazine zomer 2014)

.

Aan het einde van een seizoen
Als werkgroep bogen we ons aan het begin van het seizoen naar elkaar toe om na te denken over ‘nieuwe aandachtsmomenten voor de vervolgde kerk. U hebt in de uitwerking ervan met ons meegedaan. Bezocht een presentatie, gaf aan collecten met een specifiek doel, bad thuis, in de gebedskring of tijdens de avond van gebed mee voor broers en zussen in de knel. Luisterde naar ondersteunende woorden en zong van harte mee met liederen tijdens de zondag voor de lijdende kerk of zette uw naam op een kaart naar iemand die met lijden te maken kreeg.
Misschien ervaarde u het als een kleine investering. We hopen dat bovenstaande woorden van deze medewerker van Open Doors u nieuw zicht geeft op deze inspanning. En als u voor het komend seizoen besluit met ons mee te blijven doen of een extra stap te zetten, dan zijn wij daar blij mee.

Graag en met dank voor wat u deed.

Namens de werkgroep Beekbergen,
Janny Hekman

 
< Vorige   Volgende >