Logo PKN

Menu

De kerk is geen club PDF   E-mail
Als jongeren en ouderen naar de kerk gaan om als gemeente samen te komen,

dan is het niet zo, dat bijv. de koster of een ouderling bij de ingang staat en  tegen de één zegt : “U bent hartelijk welkom “en tegen de ander :”U  mag hier niet naar binnen” Gelukkig niet !
In de kerk hebben wij te maken met mensen, die wij niet zelf hebben uitgekozen. Wij zijn zelf óók niet door anderen uitgekozen.
We kunnen nooit zeggen : “Ik vind jou wel aardig……jij mag erbij komen “, of : “Ik vind jou niet aardig ….blijf jij maar weg “.
Iedereen is hartelijk welkom ! Jongeren en ouderen  ….. mannen en vrouwen…. Armen en rijken  …. Blanke en zwarte mensen ….. en “aardige”en “onaardige”mensen …..
In het kerkelijk leven zoeken wij elkaar niet uit maar worden wij van hogerhand samengevoegd.
De kerk is geen club van “aardige”mensen ….   Ook geen club waarvan de leden moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals leeftijd, geslacht, beroep, hobby  ……. Maar zij is een gemeenschap van geroepenen….. een gemeente  … een vergadering. Een vergadering die door Christus, als Hoofd van de kerk, samengeroepen wordt  ….  Uit de duisternis geroepen tot Zijn licht.
Niet  wij  roepen, maar Hij  roept.
Niet wij verkiezen, maar  Hij verkiest.
Hij vergadert al roepende, naar Zijn  en niet naar onze verkiezing, Zijn kerk door Zijn Geest en Woord ….. door de verkondiging van het Evangelie. Overal waar het Evangelie verkondigd wordt, daar is Hij kerkvergaderend aan het werk.

Nu belijden wij dat er maar één kerk is. En dan zeg je misschien: “dat klopt niet, want er zijn juist heel veel kerken “
Er zijn inderdaad heel veel kerken.  Maar ondanks de kerkelijke verdeeldheid  …. Ondanks al die verschillende instituten die wij, mensen hebben opgericht, belijden wij dat er maar één kerk is.
Op grond waarvan?
Op grond van de bijbel. Allerlei beelden die daarin gebruikt worden, zijn een illustratie  van deze belijdenis, o.a. lichaam, huis, volk, kudde, wijnstok.
En deze ene kerk is heilig, omdat zij het  lichaam is van Christus. Zij is heilig  in en door haar Hoofd en Here. Zij is heilig, omdat zij in Christus door God is afgezonderd ,apart gezet tot Zijn dienst….. in Christus geheiligd om anders te zijn. Dat er één kerk is ontdekken we ook als wij mensen van andere kerken en uit andere landen ontmoeten,  die hetzelfde geloven en belijden als wij.
Daarin zien we er ook iets van, dat de ene kerk, een algemene kerk is; zij omvat alle christenen van alle volken en alle tijden. Zij is niet gebonden aan bepaalde  muren, landen of rassen.
Wat de leden van deze  kerk met elkaar verbindt, is de gemeenschap in Christus.
Als je lid bent van deze ene kerk, dan blijf je dat voorgoed. Dat blijf je, als straks – als de Here Jezus terugkomt- alle kerkmuren in elkaar zullen storten en de ene kerk in volle glorie zichtbaar zal zijn.  
W.E.W

 
< Vorige   Volgende >