Logo PKN

Menu

Open Doors PDF   E-mail
Open Doors organiseerde op 10 aug. een gebedsbijeenkomst vanwege de nood van christenen in Irak.

.

'Onze God is een reddende God. Bij God de Heer is bevrijding uit de dood’
(psalm 68:21)

.

Open Doors organiseerde op 10 aug. een gebedsbijeenkomst vanwege de nood van christenen in Irak. Hun situatie werd in de eerste week van augustus per uur slechter. Daarom werd dat wat ons in Christus’ kerk als enige wapen is gegeven, spontaan door de organisatie ingezet; gebed.
Duizend betrokken christenen kwamen bij elkaar in Ede en baden daar in kleine groepjes  voor medebroeders en –zusters in Irak. De, in Duitsland woonachtige, Iraakse aartsdeken Emanuel Youkhana bezocht recent de vlakte van Ninevé. Hij is betrokken bij hulpverlening aan christenen in het noorden van Irak en op de hoogte van de noodsituatie aldaar. Hij was hun stem tijdens die bijeenkomst. Hij vertelde dat het teken N van Nasrani (christen) ook de N is van Nur wat ‘licht’ betekent. Door alle duistere verschrikkingen heen is de verbondenheid van christenen merkbaar. Dat is tot steun van hen die lijden. De aanwezigheid van duizend betrokkenen in Ede was daar een voorbeeld van. De verbondenheid van christenen over de wereld trekt zo een spoor van licht door de duisternis van gewelddadigheid en terreur.
Broeder Emanuel vertelde hoe het leger van IS (voorheen ISIS)  de stedelijke administratie had nageplozen op namen van christenen en ervoor had gezorgd dat zij allen ontslagen werden uit hun banen. Na de sancties die het Irakese volk troffen ten tijde van Saddam Hoessein werd nog steeds gebruik gemaakt van voedselbonnen. IS zorgde ervoor dat christenen verstoken bleven van voedselbonnen zodat hun leven ook op die manier werd bedreigd. Mosul werd voor hen onleefbaar, dus vluchtten ze weg. Deze stad heette ten tijde van de profeet Jona, Ninevé. Daar werd door het optreden van de profeet de naam van Jaweh bekend. De Ninevieten namen de woorden van die God serieus en begonnen Hem te dienen. God liet zijn trouw zien door hen, later, de apostel Thomas te sturen. Die vertelde hen dat de Messias was gekomen. Christenen in Mosul bleven, door de tijd heen, die God dienen. Orthodoxen, Katholieken en Protestanten wisten zich verbonden door het geloof in God. Het geweld van IS dwong hen  zich te bekeren tot de islam of te vluchten. Duizenden van hen sloegen op de vlucht  voor het  geweld met enkel bij zich wat zij aan hadden. Geld werd hen onderweg afgepakt, persoonlijke spullen moesten worden ingeleverd, zelfs trouwringen werden van vingers geknipt. Niemand voorzag hen tijdens de vlucht  in een hitte van meer dan 50 graden van voldoende eten en drinken. Voor varkens, zo zei IS,  hoeft men immers niet te zorgen? Zelfs vervoer per auto of taxi werd hen verboden. Velen overleefden niet. Woon- en gebedshuizen zijn verwoest. Een groep Irakezen was aanwezig in Ede. Er was zichtbaar verdriet om onzekerheid over familie die achterbleef. De betrokkenheid en gebeden in Ede waren tot steun en troost in dit heftige verdriet.
.

Gebed als enige wapen
• Bid dat het geweld in Irak stopt;
• 10.000en gezinnen vluchtten, ze zijn wanhopig en bang;
• Dank dat kerken en kloosters hen onderdak bieden;
• Bid voor voldoende drinkwater, voedsel en medicijnen;
• Bid om bescherming voor kwetsbare kinderen en vrouwen;
• Bid voor hen die familie verloren;
• Bid voor behoud en de toekomst van de kerk in Irak; Nog maar kort geleden waren er 1,2 miljoen christenen, nu nog 200.000;
• Bid om kracht en wijsheid voor kerkleiders en voorgangers, om gemeenteleden te bemoedigen en hulp te bieden aan anderen. Ook om wijsheid voor wereldleiders;
• Dank dat christenen steun ontvangen van lokale islamitische en Koerdische leiders;
• Dank dat het noodhulpprogramma in Irak snel kon worden opgezet en dat 3.000 gezinnen hulp ontvangen;
• Bid voor de medewerkers die leiding geven aan verstrekken van noodhulp;
• Christenen in Irak zijn er trots op dat ze christen zijn. Bid dat er toekomst voor hen is in eigen land;
• Bid dat christenen wereldwijd meebidden in de geestelijke strijd.

‘Als we de potentiële kracht van onze gebeden zouden begrijpen, zouden we honderdmaal per dag op onze knieën liggen en Hem dingen vragen die de wereld op zijn kop zouden zetten.’
(Anne van der Bijl, oprichter Open Doors)

.

Noodhulp / laatste nieuws
Vluchtelingen zijn in Noord-Irak overal, in kerken, moskeeën, onder viaducten en in huizen. Open Doors was al langere tijd aanwezig in het gebied en bood noodhulp via de lokale kerken. De 15 medewerkers moesten deels meevluchten met de christelijke bevolking toen IS steden innam. Vanuit verschillende kerken zetten zij het werk voort. Ze helpen nu vooral vluchtelingen die bij kerken aankloppen.
Ook mensen die niet christelijk zijn. Al zijn de medewerkers door de gebeurtenissen overweldigd en overwerkt, zij doen alles wat in hun mogelijkheid ligt om hulp te bieden.
.

Doet u/ doe jij mee?
Voor  noodhulp zijn giften belangrijk via NL08 INGB 0000 007733 o.v.v. noodhulp Irak, Open Doors te Ermelo.
Zie ev. ook www.opendoors.nl

De werkgroep O.D. /Beekbergen

 
< Vorige   Volgende >