Logo PKN

Menu

VADERSCHAP en Vaderlijke zorg PDF   E-mail
Voor veel mensen is God de grote Onbekende. Onbekend en onbemind.


En ook heel ver weg. Iemand die ergens achter of in een hoek van het heelal woont en die zich nauwelijks bekommert om de aarde en om de mens.
Maar in de bijbel leren wij God kennen als Vader. God de Vader.
En van wie is Hij de Vader?
In de allereerste plaats van Zijn Zoon, Jezus Christus. In de tweede plaats ook van allen die in Hem geloven.
Jij mag God je Vader noemen, als je gelooft in Hem, die de Vader gezonden heeft.
Het is alleen door Jezus Christus dat wij God  onze Vader leren noemen.

God is niet ver weg In Jezus is God ons nabij gekomen. Jezus heeft het Vaderschap van God – om zo te zeggen – heel dicht bij ons gebracht. Hij is het die ons leert bidden : “Onze Vader die in de hemelen zijt  ….”
In de tijd van het Oude Testament werd het “Onze Vader “nog niet gebeden Toen kwam het maar heel weinig voor dat God “Vader “werd genoemd. Zelfs in de psalmen die zo heel persoonlijk zijn en het intieme leven met God vertolken wordt de Vadernaam van God slechts één keer gebruikt (Psalm 89: 27).
In het Nieuwe Testament wordt het anders. Dan komt de openbaring van God op een hoogtepunt, in Zijn Zoon. In Christus ontvangen wij meer zicht op het Vaderschap van God.
Zijn Vadernaam wordt in het Nieuwe Testament dan ook heel vaak gebruikt.
Dat kom je in geen enkele andere godsdienst tegen. Aanhangers van andere godsdiensten leren nooit op vertrouwelijke wijze om te gaan met hun godheid. Hun leven wordt veel meer door angst bepaald dan door vertrouwen.
Maar voor God de Here hoef je geen angst te hebben. Je hoeft niet bang te zijn voor Hem
Jawel, Hij is een heilig  God, voor wie wij ontzag dienen te hebben.
Vanuit onzelf gezien is het bestaan voor Hem iets onmogelijks. Vanwege onze ónheiligheid 
En als Hij in Christus je Vader is, dan betekent dat, dat je Zijn kind bent.
Aangenomen kind wel te verstaan. Geadopteerd.
Zo mag je delen in Zijn Vaderlijke zorg Hij voorziet in wat je nodig hebt.
Wat dat is kun je maar beter aan Hem overlaten Hij weet immers wat het beste voor je is.
Daarvoor is kinderlijk vertrouwen nodig.
Vaderlijke zorg – kinderlijk vertrouwen
God mijn Vader. Om Christus wil.

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >