Logo PKN

Menu

De Geest die alles vernieuwt PDF   E-mail
Kennen wij Hem niet


ook al toont Hij gezicht noch gestalte,
verstaan wij Hem niet
ook al spreekt Hij niet met hoorbare stem
ontdekken wij Hem niet
al verdwijnt Hij ook achter zijn daden,
de Geest die alles vernieuwt

.

Vervult Hij ons niet
ook al wijst Hij steeds van zich af
wijst Hij naar Jezus
zijn schatten en gaven ?-
Is Hij niet zelf het grootste geschenk
Dat de Heer ons gaf  ?

(Inge Lievaart)


.
- We zingen niet omdat we zijn, maar we zijn omdat we zingen (W Barnard)
- De decaloog  bevat geen gebod om te werken maar wel een gebod om na ons werk te ruste
(Dietrich Bonhoeffer)
- Een leven zonder zondag moet op den duur worden een land zonder gemeente (J Koopmans)
- Zoekt niet langer en gij zult vinden (G v d Bos)
- Het is goed de menselijke activiteit te relativeren, zo te relativeren dat ons werk ook best een dagje zonder ons kan ( A v d Beek)
- De verarming van de zondag heeft de verarming van het leven tot onvermijdelijk gevolg  (K H Miskotte)
- Wees desnoods een zondaar en doe die aam eer aan maar laat je vertrouwen in Christus sterker zijn en verheug je in Hem (Maarten Luther)

Een hartelijke  groet  aan u allen!
W.E.W

 
< Vorige   Volgende >