Logo PKN

Menu

Dankbaarheid PDF   E-mail
Mijn God, ik dank U voor dit leven


dat ik mag zien wat of er groeit
dat Gij mij ogen hebt gegeven
zodat ik weet hoe alles bloeit

Mijn God, ik dank U voor de dingen
.

die klinken als een  blij gezang
Ik hoor de vogels daag’lijks zingen
het lied waar ik zo naar  verlang.

.

Mijn God ik dank U voor mijn voeten
die mij nog dragen, elke dag
het is niet  zo dat zij nog moeten
Ik dank U dat ik lopen mag.

.

Mijn God, ik dank U voor mijn handen
die nog niet stil en ledig zijn
want hierdoor krijg ik vriendschapsbanden
en daardoor is het leven fijn.

.

Mijn God, ik dank U voor de vrede
die Gij mij schenkt, ook in de nacht
Gij steunt mij steeds, bij elke trede
Gij hebt mij het mooist op aard’ gebracht !
(Diederiek  Schipper)

.
De kerk is de enige organisatie ter wereld die er is voor niet-leden  (W Temple)
- De kerk is een onmogelijke zaak omdat de christen een onmogelijk mens is (C Rijnsdorp)
- Het is  onmogelijk dat zij die God van ganser harte liefhebben, de kerk miskennen die zo duidelijk voor zichzelf spreekt  (Blaise Pascal)
- Iedere kerk die kleiner is dan de hele kerk, is te klein  (W Barnard)
- Waar het Woord is daar is de kerk (Joh Calvijn)
- De kerk is een stameling van de Geest  (G H Abma)
- De kerk heeft de neiging zichzelf zo serieus te nemen dat zij  denkt eeuwig te zijn (A A v Ruler)

Een hartelijke groet aan u allen        W.E.W

 
< Vorige   Volgende >