Logo PKN

Menu

Open Doors: Het volgen van de Nazarener PDF   E-mail
Begin september kwamen ‘ambassadeurs’ van de organisatie Open Doors bij elkaar om geïnformeerd en bemoedigd te worden voor een nieuw seizoen.

Ze luisterden naar een toespraak van een medewerker die in deze heftige zomer pastors trainde uit door oorlog verscheurde gebieden in het Midden-Oosten.
Veel mensen uit zijn Nederlandse omgeving stelden hem in de afgelopen tijd de vraag; ‘Wat gebeurt er eigenlijk? Wat staat ons te wachten? Hoe kunnen we dit duiden?
Mensen zijn door de media hardhandig wakker geschud door alles wat passeerde; een neergeschoten vliegtuig vol medelanders, de strijd tussen Israël en Hamas en dan plotseling als een duveltje uit een doosje de opmars van IS. De pastors in het Midden-Oosten kijken niet op van dergelijke vragen. Ze weten het antwoord en zeggen; ‘Het is een geestelijke strijd.’ Het gaat niet om ons maar om ‘De Nazarener’. Jezus heeft het ons immers zelf gezegd; ‘Ze hebben Mij gehaat en daarom zullen ze  ook jullie haten. Wees niet verbaasd.
De strijd begon in de tijd van Genesis, ging via Golgotha en zal doorgaan tot de tijd van Openbaringen. Tot het einde van de tijd zal er strijd zijn.’
De medewerker zelf zegt: ‘Als ik de beelden zie wordt het mij ineens duidelijk; We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed maar tegen de macht van de duisternis. Gaat het om de eindtijd? ‘Ja!’ Strijd is er altijd al geweest maar er is verharding merkbaar. De weëen worden heftiger. De samengebalde strijd wordt heftiger en meer zichtbaar. Weet echter; ‘Als de weëen heftiger worden is het kindje bijna dáár.’ Op de heftigheid van de persweëen volgt de geboorte.
De pastors en hun gemeenten in de oorlogsgebieden houden vol. Zij kunnen er niet weg en betalen daarvoor een hoge prijs.  Als ik hen de vraag  stel  waar zij over 3 jaar willen zijn is hun eenvoudige antwoord; ‘Alive!’ m.a.w. ‘Ik hoop dan te leven.’
De medewerker zegt; ‘Ik train hen in theologisch onderwijs maar neem van hen lessen mee naar huis:
1. Wees niet verbaasd dat het zo gaat. Jezus beloofde ons geen rozentuin. Wel wil Hij ons door deze omstandigheden heen dragen. Bid daar met ons om.
2. Dit kwaad moet wel stoppen! en  daarom bestreden worden.
Het heeft nl. te maken met  onrecht. Wat de volgers van de Nazarener ook moeten doen is bidden in navolging van Hem;’
Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat zij doen.’De strijders van de tegenstander hebben een ziel te verliezen. Blijf daarom met ons volhouden in gebed en zegen hen.
3. De verdrukking is er. Kijk daarvan niet meer weg. Als je wegkijkt kun je niet meer bidden. Blijf meebidden en –worstelen. Laat je niet ontmoedigen.
4. Wij zien soms door de bomen het bos niet meer en hebben de neiging ons af te wenden. Vertrouw en geloof dat God de regie houdt.  Hij houdt zijn Kerk vast, onderweg naar de toekomst. De Kerk kan hier niet om het kwaad heen, gaat er dwars doorheen.
5. Bid voor de strijders van de tegenstander. Zij roepen Allah-akbar maar hebben geen notie met Wie zij in werkelijkheid te maken hebben. Bid onze goede God dat Hij hen zegent opdat zij uit de duisternis de weg naar het Licht zullen vinden.
De vervolgde Kerk weet dat we leven in de duisternis. Zij weten ook van wandelen in het licht met Jezus. Daarom kent de Vervolgde Kerk ook momenten van grote vreugde met elkaar. Dat is het geheim van leven met de Nazarener Jezus. NIET het duister heeft het laatste woord maar het Licht dat nu al schijnt op donkere plaatsen.
Straks zal het voorgoed doorbreken.

De ambassadeurs in Beekbergen

 
< Vorige   Volgende >