Logo PKN

Menu

Gebed om licht PDF   E-mail
U komt mij, lieve God


zo broederlijk nabij,
op een traject van dorst
en honger vindt U mij.

.

U daalt het duister in
U deelt mijn angst en pijn
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn.

.

Een Man van smarten
Die ter aarde valt en schreit,
Een lotgenoot, een vriend –
O God die bij mij zijt.

.

Ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in Uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart

(Jaap Zijlstra)


.
- Een theologie die het lijden niet serieus neemt, is de moeite van het overpeinzen niet waard, uitgezonderd de moeite haar te bestrijden (G W Marchal)
- Er bestaat niet zoiets als “de som van het lijden” want niemand lijdt daaraan (C S Lewis)
- Er is geen mens zonder leed en als er één is, is het geen mens (W Shakespeare)
- We moeten God en lot verbonden houden om niet in angstwekkende eenzaamheid te geraken (O Noordmans)
- Hoe treuriger lot, hoe dichter bij God (Ned spreekwoord)
- Wie er van overtuigd is dat zijn lot in Gods hand is, kan het lief hebben (H J Baden)
- Leed vraagt om troost, niet  om therapie (W ter Horst)
- Wie lijdt onder het lijden kent de liefde niet  (P v d Berg)
- Wie een mens veracht zal nooit iets met hem kunnen beginnen (D Bonhoeffer)
- Het hoogste wat een mens vermag is God nodig te hebben (Sören Kierkegaard)

Een hartelijke groet aan u allen.
W.E.W

 
< Vorige   Volgende >