Logo PKN

Menu

Vervolgd, maar niet vergeten: Syrië en Irak PDF   E-mail

Hoe gaat het nu met… in Syrië?
Misschien herinnert u zich nog de naam van voorgangersvrouw Hanna uit Damascus. Zij en haar man hebben Syrië verlaten vanwege een studie van haar man maar Hanna heeft dagelijks contact met achtergebleven familie- en kerkleden. Onder hen heerst wanhoop. Sommigen hebben explosieven in huis om zichzelf om te brengen zodra IS te dichtbij komt. Anderen hebben gif ingeslagen om te kunnen innemen voordat IS hen verkracht, martelt of vermoord.

.
De angst onder burgers is groot.

Heeft de Here God Syrië verlaten? vraagt Hanna zich af. ‘Nee, natuurlijk niet. Hij is erbij. Zonder Hem zouden veel meer van ons zijn omgekomen. Door gebeden van christenen in Syrië en wereldwijd, bestaat er nog steeds een kerk in Syrië. Christenen leven nog. Ze bidden, vasten, bezoeken en bemoedigen elkaar. Ik heb respect voor de mensen die blijven. Bid alstublieft dat het geweld stopt en er een omkeer komt in de harten van de extremisten.
(uit; OD-gebedsnieuws 9 oktober).

.

Hoe gaat het nu met…  in Bagdad?
Weet u nog dat we schreven over voorganger Andrew White in Bagdad?
Hij bleef trouw aan zijn gemeente ook al trokken IS-strijders op naar zijn stad.
Op 9 oktober berichtte het Ned. Dagblad dat de aartsbisschop van Cantebury hem gelastte te vluchten naar Erbil omdat christenen in Bagdad het doelwit zijn van IS. Whites vlucht was op het nippertje.  Er zijn tientallen inwoners van Bagdad gedood. Aanhangers van de terreurgroep waren afgelopen zomer al in het geheim de stad binnen getrokken.
White woont al vanaf 1998 in de stad. Hij weet welke gruwelen worden gepleegd als christenen weigeren zich te bekeren. Wie de krant leest weet wat hij over zijn gemeenteleden te horen krijgt als IS hen overvallen heeft.
White is somber over de toekomst meldt het bericht. De gruwelberichten over ontvoeringen en andere gewelddadigheden kloppen. Voor deze IS-stijders is het leven van hun overvallen medemens niks waard.
(overgenomen uit het ND d.d. 9/10 )

.

Hoe is het nu met ons in Nederland?
Het enige wat deze standvastige christenen ons vragen te doen is bidden. Ze realiseren zich dat gebed de enige bron is  waaruit zij kracht kunnen putten. Daarom roepen zij ons ertoe op. Het lijkt een verloren zaak maar niet als we blijven geloven dat de strijd  gestreden is op Golgotha en dat de overwinning is behaald.
Dat is de bron waaruit Hanna, haar man en ook Andrew White en zijn gemeenteleden kracht putten. 
• Bid om hun bescherming en dat christenen blijven opkijken naar Jezus Christus; 
• Bid dat de kerk in Syrië en  Irak standhoudt;
• Kijk niet weg van deze ellende maar bid om kracht in deze geestelijke strijd;
• Blijf bidden dat extremisten ontdekken welke ellende zij veroorzaken en tot inkeer komen;
• Bid voor hen die uit angst aankopen deden voor noodsituaties;
• Bid dat er hulp komt uit andere delen van de wereld om te voorzien in wat nodig is; ook dat vervolgden ervaren dat er onder-steuning komt van medechristenen waardoor zij  bemoedigd worden;
• Bid dat voorgangers zullen standhouden;
• Bid dat het geweld stopt.

.

Voor noodhulp: een gift op IBAN
NL08 INGB 0000 007733 o.v.v. noodhulp Irak en Syrië

OD-werkgroep Beekbergen

 
< Vorige   Volgende >