Logo PKN

Menu

Vervolgd maar niet vergeten: Pakistan PDF   E-mail
Hoe is het nu met….. in Pakistan?

Haar foto is de hele wereld overgegaan. Weinigen weten echter wie zij werkelijk is en hoe zij eruit ziet. Bijna vijf jaar zit ze al in een Pakistaanse dodencel; Asia Bibi, moeder van 5 kinderen. Een aantal jaren geleden was er een minister die het voor haar opnam. Samen kwamen ze op de foto. Zij  gehuld in een bruin/zwarte nikaab waarbij enkel haar ogen zichtbaar zijn. Daarna is zij onzichtbaar gebleven. De minister leeft niet meer; heeft in 2011 zijn support met de dood moeten bekopen. Zij heeft al die jaren een zwaard van Damocles boven zich ervaren omdat het definitieve vonnis al 5x  werd uitgesteld. Haar gezondheid leed ernstig onder het verblijf in de dodencel. In Pakistan bekommert niemand zich over het welzijn van een christenvrouw. Het heette dat ze de naam van de profeet bij een burenruzie had beledigd. Zo zou ze zich schuldig hebben gemaakt aan de wet op godslastering/blasfemie. Donderdag 16 oktober jl. heeft het gerechtshof in Lahore het doodvonnis tegen haar bekrachtigd. Het is geen verrassing, gezien de druk van radicale moslims op de twee rechters. De hoop is nu dat een objectieve behandeling van deze zaak hoger beroep mogelijk maakt. De kans is groot dat dit nog jaren kan duren.  Bij de uitspraak van het vonnis werden snoepjes uitgedeeld om de overwinning te vieren. Bibi’s kinderen zijn in veiligheid maar natuurlijk zullen zij lijden aan de verschrikking die hun moeder ondergaat. (bron: Ned. Dagblad 17/10’14).

Wat doen wij…. in Nederland? 

Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u (Hebr. 13:3). Scriba Arjan Plaisier van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland roept op tot gebed voor Asia. Ook in de voorbede in de zondagse eredienst. Met politici van partijen roept hij de minister van Buitenlandse Zaken op ‘alles op alles’ te zetten en Asia’s leven te beschermen.
Laat niet een onschuldig mens op grond van valse rechtspraak sterven! Gebed als enige wapen. Die uitspraak
stond op  bladwijzers die wij onlangs uitdeelden in een kerkdienst. Wilt u als kinderen van Gods gezin meebidden dat er recht zal worden gedaan aan de zaak van deze jonge vrouw. Ook dat zij zelf dagelijks Gods liefde en ontferming  zal ervaren? Dat bidden wij haar en anderen die met haar in dodencellen verblijven toe in de naam van Jezus Christus.
De ambassadeurs van Open Doors Werkgroep OD te Beekbergen

 
< Vorige   Volgende >