Logo PKN

Menu

Collecte "Woord en Daad"(14 december) PDF   E-mail
Help armoede de wereld uit in 7 stappen? Helaas, de werkelijkheid is complexer. Neem nou familie Boukari uit Burkina Faso. We kunnen zoon Emmanuel en dochter Isabelle naar school sturen, maar als het onderwijs slecht is, leren ze weinig.
Geef vader en moeder een zadenpakket, maar als de grond onvruchtbaar is en jaarlijks juist uitdroogt, hebben ze er niets aan. En als de overheid landbouwgrond verkoopt aan buitenlandse investeerders, raakt familie Boukari ook nog eens haar grond kwijt. Armoedebestrijding vraagt dus een samenhangende aanpak. Hoe werkt dat?
.
In het symbool van onze stichting ziet u in de boog onze programma’s: onderwijs, vakonderwijs, basisvoorzieningen en bedrijfsontwikkeling. De boog waarin deze programma’s staan, symboliseert de band tussen ‘Woord’ en ‘Daad’ en laat tevens de ‘C’ van Christus zien: de kern van waaruit we ons werk doen. Tevens is onderaan de boog het kruis zichtbaar. Vanuit het kruiswerk van Christus weten we dat we ons werk in een gebroken wereld doen, waarbij we uitzien naar Gods komend Koninkrijk.
Omdat we het voor mensen doen, staan mensen centraal in ons werk. Daarom ziet u mensen in het centrale ‘oog’ weergegeven. Het gaat om de individuele mens die hulp nodig heeft, maar ook de kringen om hen heen: families, gemeenschappen, regio’s.
In het verlenen van hulp weten de partners van Woord en Daad zich verantwoordelijk, maar ze doen niet alles zelf. Zoveel mogelijk zoeken zij samenwerking met overheden, andere organisaties, instellingen en bedrijven. Partners hebben niet alle expertise zelf in huis en andere organisaties hebben soms veel betere mogelijkheden om bepaalde hulp te verlenen. Telkens weer bekijken onze partners dus wat hun rol en taak is in de hulpverlening, zodat elke partij zoveel mogelijk haar eigen verantwoordelijkheid neemt en we voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan.
Deze insteek betekent ook dat we in de programma’s die onze partners zelf uitvoeren, zoveel mogelijk samenwerking zoeken met anderen. Om gezamenlijk een zo sterk mogelijk programma uit te voeren. Deze werkwijze betekent ook dat onze partnerorganisaties hun expertise inzetten bij andere organisaties of de overheid. Uiteindelijk is de doelstelling omzoveel mogelijk mensen, individueel en als gemeenschap, te helpen in hun strijd tegen armoede, op weg naar een betere toekomst.
 
< Vorige   Volgende >