Logo PKN

Menu

Vervolgd maar niet vergeten: Irak PDF   E-mail
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. (Joh.1:5)


Heb je je wel eens afgevraagd of het licht van God de duisternis van bijv. het IS-geweld kan doorbreken? Via de media hoor je daar nauwelijks iets over. Ik kan je zeggen dat het voorrecht van een ambassadeur van de Vervolgde Kerk  is daar wel over te horen. Neem nou bijvoorbeeld pastor Farouk uit Irak. Onlangs kwam hij in Utrecht aan het woord. Hij groeide op in een christelijk gezin. Ontdekte dat enkel een relatie met de Heer Jezus Christus hem verder zou kunnen helpen in het leven. Hij vertrouwde zijn leven aan die Heer toe en gedurende de afgelopen 35 jaar ontdekte hij hoe die Heer te vertrouwen is in wat Hij belooft. Dit kerkblad biedt onvoldoende ruimte  het hele verhaal te vertellen al zou het de moeite waard zijn. Daarom één recente gebeurtenis uit zijn leven:

.

Een grote vis!
In de vlakte van Ninevé is het anders geworden nadat IS er huisgehouden heeft. Jarenlang woonden daar enkel christenen. Het leven ging er zijn gang al kwamen niet echt veel mensen tot een levend geloof in Jezus Christus. Op een dag organiseerden we een interkerkelijke bijeenkomst om voor het land te bidden. We zongen en spraken gebeden uit voor de situatie in Irak. Opeens ging de deur open en kwam  een belangrijk persoon binnen. Ik kende hem niet;  hij was omringd door bewapende bodyguards. Ik liep op hen toe en maakte duidelijk dat de wapens niet binnen mochten. Dat gebeurde. De hoofdpersoon nam plaats op de eerste rij. De anderen  om hem heen. Tijdens de gebeden liep ik naar hem toe. Ik  legde mijn arm om hem heen en zei zacht tot de Heer; ‘Spreek tot het hart van deze mens Heer. Ik denk dat hij een grote vis is!’ Toen de gebeden waren afgerond liep ik terug naar het podium. Na de dienst kwam zijn assistent naar me toe; ’De hoofdpersoon wilde  me spreken.’ Was er een probleem? Hij begon; ‘Weet je, Saddam Hoesein vermoordde mijn beide ouders. Ik heb er niet om gehuild. Ook

gooide hij mij in een gevangenis en gedurende 10 maanden werd ik ernstig mishandeld en gemarteld. Ik liet geen traan. Vandaag kwam ik hier en legde u uw arm om mij heen. Toen kon ik me niet meer beheersen. Er gebeurde iets met me. Er kwam vreugde in mij en iets anders verliet me.’ U was het niet die mij omhelsde maar Iemand anders!’ Ik, Farouk, zei; ’Het was JEZUS!’
De man knielde neer;  ‘Ik wil meer van deze Jezus.’  ‘Open uw hart, zei ik, dan zal Hij komen.’
Ik geloofde; hij is een grote vis; hij bleek een walvis!’ De volgende morgen belde hij me op; ‘Je spreekt met de adviseur van de minister president. Ik wil dat wat mij gebeurde ook voor mijn medewerkers mogelijk wordt.’ Snel zocht ik mijn agenda maar dat bleek niet nodig. Hij riep me toe; ‘Ik sta al achter uw deur!’ Toen ik naar buiten keek zag ik daar auo’s van de bewaking staan. Achter mijn deur zijn elf medewerkers met hun gezinnen. Zij knielden allemaal neer.
De adviseur zei; ‘Ik wil dat elk van hen Jezus ontmoet opdat zij vreugde zullen ervaren net als ik!’
Zo wordt het Licht van Jezus Christus zichtbaar in het duister van het land waar IS haat zaait en geweld verspreidt.

.

Adopteer een stad
Pastor Farouk doet ons een verzoek; ‘Bid alsjeblieft voor Irak. In Jesaja 19:25 staat dat God Assyrië zal zegenen en van daaruit de hele wereld. Assyrië is Syrië en Irak samen.
Hij gelooft dat het zeker nu van belang is vanwege IS. God gaf ons zijn beloften en Hij blijft trouw.
Adopteer alsjeblieft  één stad in Irak en bid dat JEZUS daar zal komen.

.

Ik geloof
In de kerk zingen we uit gezang 447;
God gaat zijn ongekende gang
vol donkre majesteit.
Bemoedigend daarin te mogen geloven en -over te mogen zingen.
Vanuit de Vervolgde Kerk horen we hoe wáár dat is in momenten van duisternis. Halleluja !!

 
< Vorige   Volgende >