Logo PKN

Menu

Gelukkig nieuw jaar! PDF   E-mail
‘Gelukkig nieuw jaar!’ ‘De beste wensen voor het nieuwe jaar!’ We zullen het weer van veel kanten horen

.

Bij Psalm 5
Verheugen zullen zich allen die bij U schuilen.

.

‘Gelukkig nieuw jaar!’ ‘De beste wensen voor het nieuwe jaar!’ We zullen het weer van veel kanten horen. En naar mensen toe uitspreken. Misschien naar je kinderen. Of naar je oude moeder. Een mooi gebruik! Elkaar bij zo’n overgang het goede toewensen.
Soms kan het trouwens ook moeilijk zijn. Je broer is ziek bijvoorbeeld. Gelukkig nieuw jaar? Het voelt zo goedkoop om dat dan te zeggen. En er zijn situaties te bedenken die nog ingrijpender zijn. Wat als je er serieus aan twijfelt of de ander het nieuwe jaar wel door zal komen? Niks zeggen dan? Maar dat is ook schraal.
Misschien kunnen we een suggestie opdoen bij David. Psalm 5 is net als Psalm 3 een morgengebed van hem. Hij richt zich in gebed tot God en verlangt om deze dag Gods huis binnen te gaan. Net als in andere psalmen zijn er ook veel vijanden. Dat zal altijd wel zo zijn bij een koning. Maar David weet: bij mijn God ben ik veilig. Het geeft hem zelfs blijdschap om bij God te schuilen. En dat is een hele diepe, want blijdschap van een veilige schuilplaats kun je alleen ontdekken als het leven moeilijk is. De schuilplaats van God, dat is een basis om een moeilijke dag mee te beginnen. En ook om een moeilijk jaar mee te beginnen.
‘Ik wens je een goede schuilplaats bij God toe in dit nieuwe jaar.’ ‘Ik wens je de vreugde van de bescherming van God in je moeilijke situatie.’ Zijn dat niet de beste wensen?
In de laatste Brondienst zongen de jongeren ook over die schuilplaats. Het was een lied over de doop. Het zegel dat ons leven in Christus geborgen is in God. Wat een vreugde: als gedóópte aan de nieuwe dag beginnen. En aan het nieuwe jaar. Eeuwige geborgenheid in Gods schuilplaats! De blijdschap van die geborgenheid van harte toegewenst! Gelukkig nieuw jaar!

.

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is. (Sela)
                                Ds. Adriaan Theunisse

 
< Vorige   Volgende >