Logo PKN

Menu

Vervolgd maar niet vergeten PDF   E-mail
Kinderwerk in de vervolgde kerk: Afgelopen maand was er telefonisch contact met het Open Doors-kantoor in Ermelo.

We waren benieuwd hoe de organisatie haar werk met kinderen uit de vervolgde kerk vorm gaf gedurende de spanningen in diverse gebieden.
De coördinator vanuit Nederland legde me uit dat het werk voor kinderen in gebieden van vervolging min of meer nog in de kinderschoenen staat. Het gaat om kinderen die uit gezinnen komen waarvan de ouders christen zijn in een situatie die moeilijk is. De zorg gaat dan overwegend uit naar  gezinnen in de knel. Afgelopen jaren is ontdekt dat het kinderen uit die gezinnen goed doet deel te nemen aan kinderkampen waar even geen druk en  spanning is. Ze kunnen dan vrij spelen en kind zijn. Ook worden ze geholpen sterker te worden in geloof door het luisteren naar bijbelverhalen, het zingen van christelijke liedjes en op creatieve manieren bezig  zijn met de bijbel.

Zo leren ze steeds meer over de Here Jezus.
Ook leren ze er op een goede manier met elkaar omgaan.  Daarnaast is het van belang dat jonge kinderen leren lezen en schrijven om weerbaarder te zijn in de situaties waarin ze leven gezien hun minderheidspositie.

De vorm van een kinderkamp verschilt per land. In Vietnam bijvoorbeeld functioneert soms een klein huis om 200 kinderen op te vangen. Het vraagt veel creativiteit van de leiders om steeds weer nieuwe manieren te verzinnen iets inspirerends met de kinderen te doen.

In Centraal Azië (bijv. Oezbekistan) kijken kinderen een heel jaar uit naar het kamp. Ze tellen de dagen om er naartoe te kunnen. In sommige landen moeten de kampen geheim blijven voor de buitenwereld. Zeker als er kinderen naartoe gaan met een moslimachtergrond. Er worden tranen vergoten bij het afscheid omdat er betrokkenheid bij leeftijdsgenootjes is gegroeid gedurende het kamp.

In Noord Irak is het momenteel niet mogelijk dergelijke kampen te organiseren. De zorg voor kinderen uit groepen vervolgde christenen wordt gerealiseerd door predikanten en voorgangers uit het eigen land. Op dit moment overwegend in vluchtelingenkampen. Deze predikanten krijgen hiervoor lesmaterialen en kinderbijbels van de organisatie. Op die manier wordt samengewerkt. Reizen in het land is nu nagenoeg onmogelijk. Vandaar dat het belangrijk is plaatselijk te kijken wat mogelijk is en een zo groot mogelijk bereik heeft voor ondersteuning van en traumazorg aan kinderen.
In andere landen (bijv. Egypte) wordt met regelmaat een sportkamp georganiseerd. Daar komen christen- en moslimkinderen. Er wordt nadruk gelegd op waarden en normen die belangrijk zijn voor het samenleven. Evangelisatie is in Egypte verboden maar deze kampen genieten grote populariteit onder kinderen.

U kunt zich voorstellen dat dergelijke zorg voor kinderen in de vervolgde kerk heel belangrijk is en zorgvuldig moet gebeuren. Vooral traumazorg voor kinderen die in hun jonge leven veel ellende en verdriet meemaakten. Die pijn en trauma’s moeten verwerkt worden, wil een kind evenwichtig verder kunnen groeien.  Het is de organisatie er dan ook alles aan gelegen die zorg voor kinderen samen met werkers uit het land van herkomst zo goed mogelijk te organiseren.

Meedoen? Graag!

 .
Als je bij het lezen van bovenstaande informatie een neiging voelde opkomen iets te doen kan dat door het overmaken van een ondersteunende gift.

Hierbij een indicatie van wat mogelijk is;
kinderbijbel     6 euro
pakketje schoolboeken  25 euro
deelname kinderkamp 20 euro
lees- en schrijfles  25 euro

Maak je gift over naar
NL08 INGB 0000 007733
o.v.v. kinderprojecten/ kinderbijbels of
- / lesmaterialen of - / kinderkampen
t.n.v. Open Doors in Ermelo.

Giften komen ten goede aan het doel waartoe ze worden bestemd is ons verzekerd.

O.D. werkgroep te Beekbergen.

 
< Vorige   Volgende >