Logo PKN

Menu

Gods boosheid PDF   E-mail
Gods boosheid (of met het Bijbelse woord ‘toorn’): een moeilijk onderwerp om over na te denken.


Zo hoorde ik in korte tijd los van elkaar twee mensen hierover. De één zei: ‘Alsjeblieft, dat hebben we toch wel achter ons gelaten?! Het roept bij mij nare herinneringen op aan vroeger over hel en verdoemenis en een dreigende vinger. Dat nooit meer!’ Aan de andere kant een jongere: ‘Ik hoor zóveel dat God goed is en liefde, dat het mij soms tegenstaat. Dit kan toch niet het héle verhaal zijn?’ Opvallend verschil.
Nog zo’n aparte tegenstelling: Aan de ene kant weten we met Gods boosheid geen raad. Laten we het liever maar over Zijn liefde hebben. Maar aan de andere kant ervaren velen juist twijfels bij het geloof omdat ‘God nooit ingrijpt’ – voor hun gevoel. Waarom bliksemt Hij niet alle wrede IS-ers neer die kinderen onthoofden en vrouwen verkrachten? Ingewikkelde vragen en vreemde tegenstellingen!
Nog iets: Niet alleen met Gods toorn, maar ook met ménselijke agressie weten we niet goed raad meer in onze samenleving, aldus psychologen. Aan de ene kant wordt van iedereen meer dan ooit verwacht dat hij/zij lief, begripvol en geduldig is. Aan de andere kant is er juist verharding en worden grensrechters doodgetrapt omdat de voetbalclub verloren heeft. Dat is ook zo’n merkwaardige tegenstelling.
Je vraagt je af: Zouden die tegenstellingen misschien juist door elkaar worden opgeroepen?
In elk geval – wat wij mensen er tegenwoordig ook van denken – de Bijbel spreekt regelmatig over Gods boosheid. En David worstelt daarmee in deze psalm. En dat kun je soms ineens in je eigen leven herkennen. En laten we eerlijk zijn, er zijn soms dingen in je leven die daar inderdaad aanleiding voor kunnen geven. Dan is de ervaring van Gods boosheid een duidelijke oproep tot het erkennen van je misstappen en tot terugkeren naar de weg van God. Intussen kunnen dat wel moeilijke en angstige tijden voor je zijn. Weet dan dat je niet alleen bent in deze ervaringen. Je bent in gezelschap van David – en God liet hem niet los. En meer nog: je bent in gezelschap van Jezus Christus, de Zoon van God zélf. Denk aan de hof van Getsemané, waar Hij worstelde met de toorn van Zijn Vader. Bijzonder dat de Bijbel zegt dat Hij de toorn van God voor ons gedragen heeft. Daarom is juist in Jezus ook Gods goedheid en liefde voor ons stralend openbaar geworden. In Hem die de toorn gedragen heeft, vinden wij vergeving van onze schulden. Daar mogen we met heilig ontzag op vertrouwen en onze rust in vinden. Zo zien we dat ook David in deze psalm in zijn worsteling met Gods toorn pleit op Gods trouw (vs. 5). En hij werd verhoord (vs. 10)!
Gods toorn betekent dus niet dat we niet meer bij Hem terecht zouden kunnen of mogen. Integendeel! Het is beter te verstaan als een ultieme poging om ons tot inkeer te brengen. Er zijn wat dat betreft geen twee polen in God: één pool van zijn toorn en één van zijn genade. Soms verbindt men zelfs de beide Testamenten met die twee polen: Gods toorn is dan in het Oude Testament en Zijn genade in het Nieuwe. Maar wie de Bijbel leest, ontdekt wel anders. God doet heus niet mee met die bovengenoemde merkwaardige tegenstellingen van onze menselijke gedachten. Hij is één en eeuwig Dezelfde. In Zijn toorn en in Zijn genade. Daarom bidt de profeet Habakuk: ‘Here, denk in uw toorn aan het ontfermen!’ En dat doet Hij! Dat merkte David! En dat is ook het hart van het Evangelie van Jezus Christus! En daarom ook van ons leven. En ook van onze toekomstverwachting: Wij verwachten door de toorn van het oordeel heen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin geen dood, geen tranen en geen zonde meer zullen zijn!

Ds. Adriaan Theunisse

 
< Vorige   Volgende >