Logo PKN

Menu

Opgaande zon PDF   E-mail
De zon ging over Jakob op


toen Hij te Pniël had gestreden
Maar toen de Heiland heeft geleden
hield ieder licht te schijnen op.

.

God slaat zijn armen om ons heen:
omdat Hij ons niet los wou laten
werd Hij van iedereen verlaten
en zijn er vrienden om ons heen.

.

Ons huis zal vast staan op de Rots,
want Hij ging in de golven onder.
Wij mogen bouwen op het wonder
en leven van de liefde Gods.

(uit : "Voor  ogen die het donker zagen" van Dien de Haan)

.

- mensen die het geloof in God opgeven, geloven niet in niets maar zijn bereid om (van) alles te geloven  ( G Chesterton)
- 's nachts gelooft een atheist halfweg dat er een God bestaat. (E Young)
- hoe meer men bidt, des te groter wordt de troost dat God bevolen heeft dat men moet bidden ( Sören Kierkegaard)
- de binnenkamer vervult de plaats van de ark van Noach tijdens de zondvloed (PA Elderenbosch)
- zondig moedig   maar geloof des te moediger en verheug u in Christus ( Maarten Luther)
- verlangen naar geloof en geloven zijn hetzelfde (WJ Otten)
- geloven  en zijn geloof niet durven onderzoeken is bijna twijfelen  (E Marbeau)
- wijsheid is gelovige nuchterheid  (W Barnard)
- als God zwijgt kun je Hem laten zeggen wat je wilt (Sartre)

.

Een hartelijke groet aan u allen

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >