Logo PKN

Menu

Open Doors PDF   E-mail
Kinderwerk in de vervolgde kerk. Vorige maand schreven we ook over dit onderwerp.

We meldden toen dat het nog in de kinderschoenen staat. Desondanks is het van groot belang voor de kinderen die het betreft en aandacht ervoor wezenlijk. Er zijn bijv. landen waar vervolging zo heftig is dat kinderen zonder ouders door het leven gaan. Soms komt dat omdat ouders gevangen zijn gezet of moesten vluchten naar elders.  Sofia uit Colombia bijvoorbeeld, verloor haar ouders doordat ze voor haar ogen werden doodgeschoten en zij machteloos moest toekijken. Het meisje was 9 en bleef achter met een zusje van 2 en een babybroertje. Sofia kreeg te maken met het verwerken van dit trauma  en…. wie moest voortaan voor hen zorgen? Gelukkig is er met hulp van de organisatie een kinderhuis gestart waar de kinderen uit dit gezin konden worden opgenomen. Een plek waar goede zorg wordt gegeven; het verdriet kan worden verwerkt, liefde  gedeeld, scholing gegeven en over de zorg van de Here Jezus wordt gesproken. De hulp aan deze kinderen is niet voor 1 dag maar nodig voor de lange termijn.

.

Kinderbijbels
In China leven 300 miljoen kinderen onder de 15 jaar. Elk jaar worden 16 miljoen kinderen geboren. Hun ouders zorgen voor eten en kleding. Lange tijd was er weinig oog voor geestelijke zorg. Christenouders hadden hun handen vol om alle voorzichtigheid rondom hun ‘christen-zijn’ in acht te nemen. De laatste jaren is daar een kanteling in gekomen. Er kwamen zondagsscholen waar jonge mensen hun best deden kinderen te vertellen over Jezus Christus. Ze hadden materialen nodig. Open Doors voorzag daarin. De behoefte was groot. Toen de zondagsschoolleiders met regelmaat werden opgepakt namen oudere kinderen hun rol over. Kinderbijbels hielpen hen de verhalen over Jezus te vertellen. Toen één van de leidsters zo’n bijbel met plaatjes aan de jonge kinderen liet zien, staken die hun handen uit en zeiden; ‘Mogen wij ook zo’n boek over Jezus?’ Je kunt je voorstellen dat de vraag ernaar in dit kinderrijke land groot is. Een filmpje laat zien dat kinderen in een zondagsschoolgroep spontaan hun handen vouwden en tot God begonnen te bidden; ‘Here God wilt U deze boeken snel bij ons brengen?’ Zondagsschoolleiders geloven dat de kinderbijbels van betekenis  zijn voor de levens van de kinderen. Zeker ook van invloed op het samenleven in hun land. En dat geldt niet enkel China!

.

Kinderkampen
In veel landen zijn christenen getraumatiseerd door bedreigingen, aanslagen, ontvoeringen en pesterijen. Hun kinderen en jongeren leven daardoor ook onder permanente stress.  Open Doors organiseert veel kinderkampen. Daar kunnen kinderen zonder spanning en stress bij elkaar zijn. In landen waar dat nodig is geeft men ook zorgvuldige traumazorg. Die kampperiode zorgt er voor dat kinderen er even tussenuit kunnen  om bij te komen.  Met hulp van de plaatselijke kerken wordt gekeken voor wie zo’n kamp noodzakelijk is. De keus is niet altijd makkelijk want er is regelmatig niet genoeg plaats.
Het is niet moeilijk voor te stellen dat zo’n kamp voor ontspanning een groot geschenk is voor kinderen die te maken hebben met  angst  en bedreiging.

.

Aandacht van de hemelse Vader
Matteüs schreef een opmerkelijke uitspraak van Jezus in zijn evangelie. Je kunt het lezen in 18: 10
‘Zie toe dat je niet één van deze kleinen veracht. IK zeg je dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader die daar is.’

God de Vader is blijkbaar zo bij kinderen en kwetsbaren betrokken dat zijn engelen Hem van minuut tot minuut op de hoogte houden van hun situatie.
Zullen wij daarin met Hem meebewegen door ons meeleven ook naar deze kleinen te laten uitgaan, ter bemoediging?
Meedoen? Ja graag!

.

Vorig kerkblad schreven we waar uw gift voor kan dienen. Dat geld kan worden overgemaakt naar
NL 08 INGB 0000 007733 o.v.v. kinderprojecten/kinderbijbels, -/ lesmaterialen of - / kinderkampen t.n.v. Open Doors te Ermelo.

 
< Vorige   Volgende >