Logo PKN

Menu

Pasen en Vaders Oogappel PDF   E-mail
Vaders Oogappel. Zo zouden we de Here Jezus Christus kunnen noemen.

Hij is het dierbaarste wat de Vader bezit. Hoe meer je dit op je laat inwerken, hoe dieper je onder de indruk komt van de liefde, die de Vader ons bewezen heeft door Zijn Zoon voor ons over te geven.
Zijn eniggeboren Zoon. Gekruisigd op Golgotha. Opgestaan uit de doden.
Eniggeboren ...
Hiermee wordt die heel aparte, unieke relatie aangegeven die er is tussen de Vader en de Zoon. Zoals Jezus Christus de Zoon van God is, kan niemand dat ooit zijn of worden.
Hij is Gods eniggeboren Zoon. In heel speciale zin is Hij Vaders Oogappel. Dat spreekt de Vader ook meer dan eens uit, bijvoorbeeld als Hij zegt dat Hij in Zijn Zoon een "welbehagen" heeft.
Dat Hij Gods eniggeboren Zoon genoemd wordt, is een bevestiging van de belijdenis dat Hij ook God is. Hij is van hetzelfde "wezen" - zoals dat wel aangeduid wordt - als de Vader.
Tussen de Vader en de Zoon speelt  nooit de vraag of ze het wel goed met elkaar kunnen vinden. Want hoewel de Vader de Vader is en de Zoon de Zoon is (de Éen is de Ander niet, ze zijn als aparte Personen onderscheiden), zijn ze één. Er is een volmaakte eenheid tussen de Vader en de Zoon en ook een volmaakte liefde. Daarom wil de Zoon wat de Vader wil. Mens worden onder de mensen De Zoon wil nooit wat anders. Hij maakt nooit tegenwerpingen. Hij wil nooit Zijn eigen weg gaan. Maar Hij is zo één met de Vader dat de wil van de Vader Zijn lust en Zijn leven is. Hij is de Vader volkomen gehoorzaam. Zo is Hij de dood ingegaan om ons te redden van de schuld. Maar gelukkig ... Hij is opgestaan uit de doden! Pasen. Als Hij in het graf gebleven was... als Hij niet geleefd zou hebben, dan zouden we niets méér  aan Hem gehad hebben dan aan bekende figuren uit de geschiedenis. Daar hebben we niets aan.
Christus heeft de dood overwonnen, Hij is de Overwinnaar! De Gekruisigde en opgestane Heiland. Zo laat de Zoon zich door de Vader zenden in onze verloren wereld en zo doet Hij Zijn heilswerk. En zo komt in de Zoon ook de Vader naar ons toe. In de Zoon leren wij de Vader kennen.
Daarom zegt  Jezus :"Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien (Joh 14 : 9)

Nu heeft God, de Vader, niet alleen Zijn eigen Zoon als zoon. Hij heeft ook (zoals we al eerder zagen) áángenomen zonen en dochters ... aangenomen kinderen. Er is dus onderscheid in het huisgezin van God tussen Zijn eigen Zoon en Zijn aangenomen kinderen. Laten we dat onderscheid maar goed in het oog houden! Maar wat voor de eigen Zoon geldt, geldt ook voor de aangenomen kinderen: het kindschap houdt nooit op. Als God je Vader geworden is, blijft Hij je Vader, wat er ook gebeurt!
Hij kan verdriet hebben van Zijn aangenomen kinderen.... (van Zijn eniggeboren Zoon heeft Hij nooit verdriet gehad).... Hij kan het nodig vinden om ze te straffen, maar: ééns Gods kind - altijd Gods kind! God houdt van Zijn kinderen. Hij houdt van Zijn aangenomen kinderen net zoveel als van Zijn eigen Zoon. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon naar onze wereld om ons te redden van de eeuwige straf. Door Zijn dood en opstanding m,ogen we als Zijn aangenomen kinderen leven.

Is ieder aangenomen kind daarom ook niet Vaders oogappel? Dankzij PASEN!

.

U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer

.W.E.W.

 
< Vorige   Volgende >