Logo PKN

Menu

Vervolgd maar niet vergeten PDF   E-mail
Het is 1955 als de 27-jarige Anne van der Bijl zich geroepen weet om aan de slag te gaan binnen het Koninkrijk van God. Het gaat dan om woorden uit Openbaring 3:2

.
Wees wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven. De jonge Anne kwam na de militaire acties uit Indonesië terug als semi-invalide. Hij was smid maar kon  dat  zware werk  niet meer doen.  Hoe moest het verder met zijn leven? Hij zocht en werd door God gevonden. De ‘doener’ mocht aan de slag onder Gods leiding. De Bijbel verschafte hem meer duidelijkheid door Jezus’ woorden; ‘Gij zult mijn getuige zijn.’ We laten hem zelf aan het woord:
‘Ik moest dus naar de mensen toe. Er was iets te melden! Dat verliep niet altijd makkelijk. Ik reisde naar Oost-Europa, moest me, om er te komen, aansluiten bij een communistische jeugdgroep. Voelde toen  een sterke roeping om me te gaan inzetten voor vervolgde christenen. Allereerst door duizenden bijbels tot achter het IJzeren Gordijn te smokkelen. Er is een foto van de Volkswagen kever waarmee ik op reis ging door Oost-Europa. Het is dan 1957.’

.
Nog steeds in actie
Annes kantoor van waaruit het werk van Open Doors zo’n 60 jaar geleden begon, bevat een indrukwekkende verzameling. Ergens hangt bijv. een wit papiertje met dit gebed; ‘God geef me werk tot mijn leven eindigt en leven tot mijn werk klaar is.’ Deze woorden zijn Anne op het lijf geschreven. Hij heeft op dit moment veel contacten met moslims. Hij is ernstig met hen in gesprek. Onder hen wordt Gods Woord verspreid want daar vragen ze naar. Hij blijft zoeken naar mogelijkheden van contact zolang God hem het leven geeft.

.
Het open graf
De essentie van bidden is voor Anne ‘voorbede doen’ voor anderen. In de hoek van zijn kantoor hangt een waterverfschilderijtje van het open graf in Jeruzalem. Daarnaast heeft hij een foto geplakt van geknielde moslims die bidden. ‘Zo bidden ze in de richting van het graf. Daar hebben ook zij hun heil van te verwachten. Zelf moet ik ook elke dag aan dat open graf worden herinnerd. Daarom bepaal ik mezelf tot dat schilderijtje. Ik bid dan voor moslims en ook voor de radicalen onder hen ** , dat zij Jezus leren kennen en de Opgestane zullen aanbidden.’ Op het schilderijtje zijn briefjes geplakt met urgente gevallen; mensen die het moeilijk hebben, een vervolgde christen die op sterven ligt, mensen op unieke posities. Anne vertelt: ‘Aan het begin van de dag ijsbeer ik langs het open graf. In de loop van de dag kom ik nog tien keer langs dat schilderijtje en bid ik weer voor de mensen op de briefjes. Als ik naar het nieuws luister of kijk, bid ik ook zachtjes, in mijn hart. Ik probeer alles wat ik zie of hoor te verbinden met de troon van God. Van de vervolgde christenen leerde ik dat bidden altijd de eerste keus moet zijn. Zij vragen God niet om meer vrijheid, maar om meer vrijmoedigheid om over Jezus te vertellen. Vervolgde christenen kennen een intensief gebedsleven. Daar heb ik van geleerd.’

.

Sterven in het harnas
De hoogbejaarde Anne hoopt op 11 mei zijn 87e levensjaar in te gaan. Hij hoopt in het harnas te sterven. Veel denkt hij daar niet over na want zijn werk op aarde is nog niet klaar, zegt hij met glimmende ogen. Dat ze stralen van levenslust is te zien op de foto die van hem is afgedrukt.

Het werk is begonnen vanuit zijn woning in St. Pancras.  O.D. hoopt in 2015 haar 60e jaar als een jubileum te beleven. De eenmansmissie in Polen groeide met hulp van de Here God uit tot een internationale organisatie die werkzaam is in meer van 50 landen ter wereld.(uit: EO-omroepblad ’14)

.

DankUwel

.

Bidden; Mocht je langs de vitrinekast met boeken in het Hoogepad lopen en een kleine, lichtblauwe Dinky Toy ontdekken, dank dan gerust zachtjes in je hart voor dit bijzondere werk voor de vervolgde kerk binnen Gods Koninkrijk.
We kregen het prachtige wagentje van een gelovige uit onze kring en bedachten dat het, á la Anne,  helpt herinneren aan 60 jaar Koninkrijkswerk.

.
Geven; Mocht je denken aan een gift uit dankbaarheid dan is die van harte welkom voor het voortgaande werk van O.D. via nr.
NL08 INGB 0000 007733 t.n.v. Open Doors te Ermelo. bijv. voor ondersteunende hulp in het Midden-Oosten.
Lezen ** Wanneer je het gratis O.D.-magazine ontvangt, is het inspirerend  ter aanvulling over bidden voor moslims de ervaring van ds. Ron van der Spoel in de  uitgave maart/april te lezen.

Open Doors-ambassadeur te Beekbergen,
Janny Hekman

 
< Vorige   Volgende >