Logo PKN

Menu

Kom ons te hulp PDF   E-mail
Wij kunnen U niet dienen Heer,


wij zijn verkeerd van A tot Z.
Ons ongeloof houdt telkens weer
met ons geloof gelijke tred

.

Zelfs als wij het goede willen doen
dan ligt het kwade ons nog bij;
dan voert ons burgerlijk fatsoen
in onze harten heerschappij.

.

Als Jezus niet gestorven was,
wanneer Hij niet was opgestaan-
wij zouden zijn als walmend vlas
dat wordt vertrapt en weeggedaan.

.

Gij die 't gekneusde riet niet breekt
maar het weer opricht, keer op keer,
die in ons hart Uw licht ontsteekt,
kom ons te hulp, vergeef ons Heer!

( uit : "Dit is mijn troost"van e.ijskes-kooger)

.

- de mens moet niet zorgen dat hij in de hemel komt, maar dat de hemel in hem komt (O Ludwig)
- de hemel is de ware binnenkant van de buitenkant van onze aarde ( A A v Ruler)
- de hemel is de ons verborgen helft van de schepping  ( K Barth)
- als de hemel van koper is , dan is op aarde alles lood om oud ijzer  (Okke Jager)
- om de hemel te zien moet je gaan liggen   (P Morand)
- Hemel betekent in de Schrift  : opperste verborgenheid  (N Bakker)
- dat Jezus ten hemel voer is nog maar kinderspel vergeleken bij Zijn pretentie dat in Hem het Koninkrijk der hemelen aanbrak en dat Hij zelf de Zoon van God was  ( A A v Ruler)
- in het armzaligste gebed  hernieuwt zich verborgen het mirakel van pinksteren (H Bremond)
- wat men in de pinksterweek niet durft, moet men nimmer wagen   (K Schilder)
- Pinksteren: de belangrijkste huisvredebreuk uit de geschiedenis  (O Noordmans)

.

Een hartelijke groet aan u allen.     W.E.W

 
< Vorige   Volgende >