Logo PKN

Menu

Vrijwilligersavond (3 juli) PDF   E-mail
Dit is het verhaal over 4 mensen met een naam. Die namen zijn : Allemaal, Iemand, Iedereen en Niemand.


Er moest een belangrijk werk verricht worden en Allemaal was er zeker van dat Iemand het zou doen. Iedereen had het kunnen doen, maar Niemand deed het, daarover werd Iemand heel kwaad, want het was toch de taak van Allemaal.  Maar Allemaal dacht dat Iedereen het wel zou doen. Maar Niemand realiseerde zich dat Allemaal het niet zou doen.
Het einde van het liedje was dat Iedereen, Iemand de schuld gaf omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen !

Gelukkig gaat het er in onze gemeente zo niet aan toe! We hebben een geweldig fijn aantal vrijwillig(st)ers die, op allerlei plekken, geweldig veel werk verzetten in onze gemeente;
daarvoor zijn we hen zeer, zeer dankbaar.
We willen hen als kerkenraad een gezellige avond aanbieden voor al het werk dat zij in het afgelopen jaar voor onze gemeente verricht hebben. En dat is niet weinig !
Wilt u de volgende datum alvast in uw agenda zetten: vrijdagavond, 3 juli a.s
Nadere informatie volgt in de volgende Kerkklanken.
Namens de commissie,
W.E.W

 
< Vorige   Volgende >