Logo PKN

Menu

Vervolgd maar niet vergeten PDF   E-mail
Open Doors al 60 jaar wakker!


Elke dag staan vervolgde christenen voor de keus; voor de Here Jezus of voor een eenvoudig(er) leven zonder Hem. Hoe ga je daarmee om? Hoe kunnen wij in Nederland daarin ondersteunen? Op 7 maart kwamen in Amersfoort vrouwen bij elkaar op de Women tot Women-dag van Open Doors. In alle landen van de wereld wonen onze zusters. Als je je de omstandigheden van een land te binnen brengt bedenk dan:  ‘mijn zuster in Christus heeft met die moeilijke omstandigheden te maken.’
De Vietnamese Linda bijvoorbeeld liet een foto zien van een groep vrouwen die in een kring op de grond zit: moeders van drugsverslaafde zonen.
De vrouwen hadden geen hoop meer. We zijn samen gaan bidden. Ze zijn allemaal tot geloof gekomen. Hun zonen ook. Vietnam is nu 40 jaar communistisch. Dat is een bijzonder getal in de bijbel. Daarom bidden wij juist nu veel voor een opwekking in ons land. Het steunt ons als jullie dat ook voor ons doen. Gebed bemoedigt vervolgde christenen. Zo vluchtte de gelovige Lina niet weg uit de Centraal Afrikaanse Republiek al is dat land verscheurd door oorlog en kwam zij vaak in gevaar. Zij besloot te blijven om anderen die er slechter aan toe waren dan zij, te helpen. Hoewel dat zwaar is krijgt ze er kracht voor.
Mahin uit Irak ervaarde dat ook; Eerst bad ze intens om niet gearresteerd te worden maar toen ze toch in de gevangenis kwam was ze steeds bang, behalve op momenten dat ze ondervraagd werd. Toen kwam de heilige Geest en kon ze vrijmoedig tegen de bewaker zeggen dat ze graag met hem over haar geloof wilde praten. Uiteindelijk vroeg hij haar met hem te bidden en gaf hij zijn leven aan Jezus. Het is bijzonder om te horen hoe onze gebeden echt kracht hebben. (Bron Ned. Dagblad 9-3´15)

.
Schrijven gewijzigd

Jaarlijks ontvangen de veldkantoren grote hoeveelheden post voor vervolgde christenen. De verwerking ervan neemt veel tijd en ruimte in beslag. Daarnaast is de situatie in veel landen verslechterd waardoor post brengen soms onmogelijk is. Post sturen naar bijv. Pakistan, Irak en Egypte is om die reden niet meer mogelijk. Vanwege de veiligheid neemt het aantal vervolgde christenen dat graag post ontvangt af. Er blijft een kleinere groep over die soms meer kaarten ontvangt dan wenselijk is. O.D. gaat daarom op beperkte schaal door met het verspreiden van schrijfadressen omdat zo´n kaart toch waardevol is. Door dit gegeven moedigt zij ons aan om de christenen te blijven steunen met gebed.
Begin dit jaar schreven we over de hulp die O.D. geeft aan getraumatiseerde kinderen en jongeren. O.D. ontwikkelde speciale programma´s voor traumazorg en helpt kinderen op adem te komen door er even tussenuit te gaan en bij te komen in speciale jeugdkampen.

Open Doors kan weinig betekenen voor vervolgde christenen, kinderen en jongeren als wij niet meedoen met  hun initiatieven.

.

Wat kan ik doen?

Bidden Maak er alsjeblieft werk van je te verdiepen in situaties van landen waar christenen in de knel zitten. Maak tijd om voor hen te bidden.
Geven Giften ondersteunen wereldwijde initiatieven die door O.D. zorgvuldig worden gepland en uitgevoerd in samenwerking met plaatselijke kerken.  Overmaken kan op NL 08 INGB 0000 007733 t.n.v. Open Doors te Ermelo.

.

MEEDOEN in de gemeente en de regio

Voor in de agenda

.

20 mei O.D.-presentatie op uitnodiging van de Confessionele Vereniging.  Locatie; De Hofstad, Hofveld 52 te Apeldoorn. De avond begint om 19.45u
.

31 mei  Zondag voor de Lijdende Kerk.
Het thema voor die dienst:   Wees wakker!
Die dienst bidden we samen voor kinderen in de knel.

.

5 juni Avond van gebed voor christenen in de knel. Zij hebben te worstelen met verdriet, woede en hopeloosheid. Als je hart hebt voor Christus’kerk en gelooft dat ons gebed impact heeft doe dan mee.
19.30u  -  22.30u  in het Hoogepad te Beekbergen.
Gedeeltelijke deelname hoort tot de mogelijkheden. Laat gerust zien waar je staat  en kom !

.

Wil je meer lezen over Anne van der Bijl, de man die 60 jaar geleden gehoor gaf aan de roeping ‘Wees wakker en versterk’ ?
Er is een uitleenexemplaar van dit boek beschikbaar. Vraag ernaar bij Janny Hekman.

.

O.D. werkgroep Beekbergen

 
< Vorige   Volgende >